Now showing items 1-2 of 2

  • Dokončování povrchu nekonvenčními metodami a technologiemi. 

    Popelář, Petr
    Souhrn vybraných technologií a metod konvenčních i nekonvenčních způsobů obrábění, které jsou využívány k dokončování povrchu strojírenských součástí. Jsou shrnuty základní principy činnosti, popis strojů, nástrojů, pracovní ...
  • Produktivita práce v cihlářském průmyslu 

    Popelář, Petr
    Popis technologického procesu výroby a přehled používaných surovin v cihlářském průmyslu, ze kterých jsou vyráběny pálené cihelné bloky. Zavedení drcené slámy jako nové suroviny pro výrobu, která má nahradit stávající ...