Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě společnosti Exvalos, spol. s r.o 

    Vašíček, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě společnosti Exvalos, spol. s r.o. a návrhem nového řešení, které společnosti umožní rozšíření skladových prostor, a lepší využitelnost ICT.