Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o. 

    Žižlavský, Jan
    Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o. založeného na informačním systému SAP. Návrh zohledňuje druh zákazníků společnosti.
  • Problematika bezdrátových sítí 

    Vincour, Jan
    Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové sítě ve společnosti LINDEN s.r.o. Cílem je rozšíření stávajícího pokrytí bezdrátovým signálem na celou budovu společnosti tak, aby byly splněny požadavky ...