Now showing items 1-2 of 2

  • Odhad emocí řečníka z mluvené řeči 

    Popková, Anna
    Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti rozpoznávání emocí z řeči a okrajově i z dalších modalit (video a fyziologické záznamy). Popisuje topologii systémů, které byly pro tento výzkum postaveny. Dále popisuje ...
  • Robustní detekce řečové aktivity 

    Popková, Anna
    Cílem této práce je navrhnout a vytvořit robustní detektor řečové aktivity, který je schopen detekovat řeč v různých jazycích, v prostředí se šumem a v prostředí s hudbou na pozadí. Tento problém jsem se rozhodla vyřešit ...