Now showing items 1-2 of 2

  • Programový systém pro řešení úloh dynamického programování 

    Zetka, Petr
    Diplomová práce se zabývá tvorbou programového systému pro řešení úloh dynamického programování na počítači. V teoretické části práce je popsáno dynamické programování jako nástroj pro optimalizaci víceetapových rozhodovacích ...
  • Systém pro internetovou komunikaci 

    Kubowský, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu a realizací systému pro internetovou komunikaci. Systém umožňuje komunikaci mezi dvěma uživateli a komunikaci více uživatelů v diskuzi. Systém je založen na síťové ...