Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu 

    Popovyčová, Alexandra
    Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení pozice společnosti Air Bank a.s. na trhu a srovnání s konkurenčními bankami s využitím vybraných ukazatelů finanční analýzy zohledňující specifika bankovnictví. Na základě zjištěných ...
  • Komunikační mix vybrané oděvní společnosti 

    Popovyčová, Alexandra
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení komunikačního mixu oděvní společnosti H&M CZ, s.r.o. Návrhy jsou provedené na základě zpracované analýzy. Hlavním cílem je posouzení stávající situace komunikačního mixu ...