Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy vyhledávání řetězců v textu a algoritmy rekurze v jazyce C 

    Porč, Jiří
    Úloha nalézt v textu zadaný textový vzorek patří v oblasti počítačů k jedné z nejčastěji využívaných. V mé práci se zabývám problematikou vyhledávacích a rekurzivních algoritmů. Cílem mé práce je vytvoření programů pro ...
  • Autoškola - pravidla silničního provozu 

    Porč, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru silničního provozu. Je zde popsána problematika simulačních metod, návrhu modelu města, silniční sítě a jejich využití při implementaci v dopravním simulátoru. Práce dále ...