Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální steganografie a stegoanalýza 

    Poremba, Tomáš
    Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou digitálnej steganografie a stegoanalýzy. Približuje význam oboch odborov a ponúka krátky prehľad historického vývoja v danej oblasti. Práca podrobne rozdeľuje existujúce ...
  • Systém pro správu a komunikaci hlášení o problémech 

    Poremba, Tomáš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre správu a komunikáciu hlásení o problémoch. Je v nej rozobratá problematika správy incidentov a problémov a dokumentácia ich životných cyklov. Práca ...