Now showing items 1-3 of 3

 • Čtyřelektrodový impedanční pletysmograf 

  Port, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měřením změn impedance tkáně při proudění krve metodou impedanční pletysmografie. Další kapitoly se zabývají druhy pletysmografů a jejich principům. Cílem práce je návrh ...
 • Modelování elektromagnetického pole ve tkáni 

  Port, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelování elektromagnetického pole ve tkáni a je zaměřena na poznatky z teorie elektromagnetického pole. Maxwellovými rovnicemi a jejich řešení je popsáno šíření rovinné vlny ...
 • Spektrální analýza zvuků v prostorové akustice 

  Port, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prostorové akustiky a je zaměřena na veličiny popisující hluk. Jsou zde rozebrány metodiky měření hluku v návaznosti na normy platné v České republice. V dalších kapitolách ...