Now showing items 1-2 of 2

  • Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny 

    Portová, Nikola
    Tato bakalářská práce má sice název „Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny“, avšak její zaměření je poněkud širší. Nezůstává jen u malých vodních nádrží, ale zabývá se i obnovou rybničních soustav na jižní Moravě. ...
  • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně. 

    Portová, Nikola
    Diplomová práce popisuje současný trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Brna. Nejprve nabízí obecný pohled na nájemní bydlení, poté porovnává výši obvyklého nájemného v jednotlivých kategoriích a katastrálních ...