Now showing items 1-4 of 4

 • Podnikatelský záměr 

  Porubský, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. Specifikuje všechny důležité kritéria, jenž musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku a shrnuje důležité informace,sloužící pro sestavení ...
 • Řešení bezpečnosti v IMS 

  Porubský, Tomáš
  V mé diplomové práci nejprve představuji obecnou architekturu sítě IMS (IP Multimedia Subsystem). Jde zejména o databázi účastníků HSS (Home Subscriber Server) a SLF (Subscription Locator Function), dále pak SIP servery ...
 • Studium výroby a využití mesolaktidu 

  Gažo, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá výrobou meso-laktidu z kyseliny D,L-mliečnej. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš so zameraním na metódy výroby meso-laktidu, jeho spracovanie a využitie. V praktickej časti ...
 • Studium vztahu mezi podmínkami testu FNCT (Full Notched Creep) a rychlostí šíření trhliny SCG (Slow Crack Growth) pro hodnocení odolnosti HDPE vůči růstu trhlin 

  Porubský, Tomáš
  Teoretická časť predstavuje súhrn materiálových a testovacích parametrov ovplyvňujúcich priebeh SCG a následne aj dĺžku trvania FNCT testu. Experimentálna časť sa zameriava na modifikáciu podmienok FNCT testu s cieľom ...