Now showing items 1-2 of 2

  • Fyzikální simulace kapaliny 

    Posolda, Jan
    Tato práce se zabývá fyzikální simulací kapaliny. Je zde popsána výchozí teorie Navier-Stokesových rovnic a jejich numerické řešení pomocí metody Smoothed particle hydrodynamics. Dále jsou rozebrány algoritmy jednotlivých ...
  • Metody pro odstranění aliasu při zobrazení stínů 

    Posolda, Jan
    Tato práce se zabývá metodami pro odstranění aliasingu při zobrazení stínů. Je zde popsána metoda stínových map, její principy, postup a hlavně nedostatky v podobě vzniku aliasu. Pro odstranění tohoto nechtěného jevu je ...