Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová strategie 

    Pospíšilíková, Vendula
    Hlavním cílem této diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro Tenisovou halu ROCI. Teoretická část se zaměřuje na problematiku týkající se marketingu, marketingové strategie a marketingového mixu. Obsažena ...
  • Zhodnocení hospodaření Technického muzea v Brně 

    Pospíšilíková, Vendula
    Předložená bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření Technického muzea v Brně v letech 2012 - 2014. První část práce je zaměřena především na teoretické poznatky v oblasti neziskového sektoru, příspěvkových ...