Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na organizaci cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi. První část se věnuje teoretickým podkladům pro tvorbu analýz a vysvětlením důležitých pojmů v horské cyklistice. Druhá část práce je ...
 • Architektura domova 

  Očadlíková, Veronika
  Diplomová práca vychádza zo sledovania, ako si človek predstavuje, vytvára prostredie, ako si ho dotvára alebo ako je prostredie človeka tvorené. Ak sa spýtame samy seba, čo pre nás domov znamená, vedeli by sme mu dávať ...
 • Bezdrátový senzor využívající LoRA technologii 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlastnostmi bezdrátových komunikačních technologií pro automatizaci a řízení zařízení, u kterých je vyžadovaná nízká spotřeba. Jsou zde rozebrány možnosti jednotlivých technologií, ...
 • Bydlení+ 

  Mikulová, Marie
  Projekt se zabývá problematikou území v blízkém okolí nového Velkého městského okruhu na Tomkově náměstí v Brně. Zkoumá jeho dopad rychlostní komunikace a nájezdů na blízké okolí a navrhuje možnost, jak dopravní stavbu ...
 • Density of bulk trap states of hybrid lead halide perovskite single crystals: temperature modulated space-charge-limited-currents 

  Pospíšil, Jan; Zmeškal, Oldřich; Nešpůrek, Stanislav; Krajčovič, Jozef; Weiter, Martin; Kovalenko, Alexander (Springer Nature, 2019-03-04)
  Temperature-modulated space-charge-limited-current spectroscopy (TMSCLC) is applied to quantitatively evaluate the density of trap states in the band-gap with high energy resolution of semiconducting hybrid lead halide ...
 • Lokalizace v rámci technologie LoRaWAN 

  Pospíšil, Jan
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá obecně LPWAN, tedy sítěmi pro nízkoenergetická bezdrátová zařízení spadajících do kategorie IoT se zaměřením na LoRaWAN. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na popsání ...
 • Manipulátor nástrojových držáků a hlav 

  Neudert, Pavel
  Neudert Pavel Cílem této práce je studie variant manipulátoru pro výměnu nástrojových hlav. Zpráva obsahuje výběr optimální kinetické varianty a konkrétní konstrukční řešení manipulátoru, součástí je také technická zpráva ...
 • Modul víceúrovňových asociačních pravidel systému pro dolování z dat 

  Pospíšil, Jan
  Tato práce se věnuje problematice vytvoření dolovacího modulu pro dolování víceúrovňových asociačních pravidel pro již exitující dolovací systém. V úvodní části je obecně rozebraná problematika dolování z dat a dolovací ...
 • Morphology versus Vertical Phase Segregation in Solvent Annealed Small Molecule Bulk Heterojunction Organic Solar Cells 

  Kovalenko, Alexander; Pospíšil, Jan; Zhivkov, Ivaylo; Vala, Martin; Weiter, Martin (Hindawi, 2015-10-11)
  The deep study of solvent annealed small molecules bulk heterojunction organic solar cells based on DPP(TBFu)2 : PC60BM blend is carried out. To reveal the reason of the solvent annealing advantage over the thermal one, ...
 • Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potoka 

  Pospíšil, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh komplexních protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potoka na území obce Nová Lhota, která se již několik let potýká s problémem vnikající vody do intravilánu během vydatnějších ...
 • Návrh založení polyfunkčního domu v Brně 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je navrhnout a posoudit vhodné zajištění stavební jámy a v ní založení polyfunkčního domu na ulici Smetanova 19 v Brně. Součástí práce je také popsání technologického postupu provádění navržených konstrukcí a ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Pospíšil, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Pospíšil, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie ...
 • Opěrné zdi 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled nejčastěji používaných opěrných stěn v České republice a charakterizovat jejich vlastnosti, způsob posouzení, výhody, nevýhody či příčiny selhání. Na základě těchto poznatků bude ...
 • Organické solární články připravené metodami kompatibilními s tiskovými technologiemi 

  Babincová, Kristina
  Teoretická část se věnuje zejména základním vlastnostem organických materiálů, které nachází využití v elektronice, a především v oblasti výroby fotovoltaických článků. Experimentální část se zabývá samotnou přípravou ...
 • Perovskitové materiály 

  Gavranović, Stevan
  Bakalářská práce je zaměřena na studium elektrických vlastností perovskitových monokrystalů připravených metodou inverzní teplotní krystalizace (ITC). Měření byla provedena na organicko-anorganickém monokrystalu MAPbBr3 a ...
 • Perovskitové solární články 

  Poláková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom perovskitových solárnych článkov. Teoretická časť tejto práce sa venuje stabilite perovskitovej vrstvy a perovskitových solárnych článkov, najmä potom chemickej a tepelnej stabilite. ...
 • Physical properties investigation of reduced graphene oxide thin films prepared by material inkjet printing 

  Schmiedová, Veronika; Pospíšil, Jan; Kovalenko, Alexander; Čuboň, Tomáš; Zmeškal, Oldřich; Weiter, Martin (Hindawi Publishing Corporation, 2017-08-23)
  The article is focused on the study of the optical properties of inkjet-printed graphene oxide (GO) layers by spectroscopic ellipsometry. Due to its unique optical and electrical properties, GO can be used as, for example, ...
 • Preventivní protipovodňová ochrana formou přírodě blízkých opatření 

  Pospíšil, Jan
  Předmětem práce je návrh komplexního systému přírodě blízkých protipovodňových opatření v lokalitě katastrálního území obce Jeseník nad Odrou. Na základě analýzy a průzkumu území, bylo navrženo možné řešení pomocí erozních ...
 • Příprava a charakterizace perovskitových solárních článků 

  Juřík, Karel
  Tato práce se zabývá perovskitovými fotovoltaickými články. První část práce uvádí shrnutí základních informací o této technologii, společně s nejdůležitějšími milníky v jejím vývoji. Následuje popis parametrů potřebné k ...