Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza bezdrátového provozu Wi-Fi 

  Bakó, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabýva zachytáváním a analýzou bezdrátového provozu Wi-Fi sítí. Cílém této práce je popsat možnosti zachytávání a analýzy provozu Wi-Fi sítí. Je zde popsán standard IEEE 802.11, jeho vlastnosti ...
 • Analýza cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na organizaci cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi. První část se věnuje teoretickým podkladům pro tvorbu analýz a vysvětlením důležitých pojmů v horské cyklistice. Druhá část práce je ...
 • Architektura domova 

  Očadlíková, Veronika
  Diplomová práca vychádza zo sledovania, ako si človek predstavuje, vytvára prostredie, ako si ho dotvára alebo ako je prostredie človeka tvorené. Ak sa spýtame samy seba, čo pre nás domov znamená, vedeli by sme mu dávať ...
 • Architektura zábavy 

  Lysenko, Mariya
  Rozvoj civilizace v dnešní době dáva človeku možnost mít víc a víc volného času a zábava je vnímána jako jen jedna s příležitosti jak ten čas lze využít. Architektura přitom stáva jen nastrojem pro rozvoj a podporu byznysu ...
 • Bariérové vrstvy oxidu titaničitého zhotovené materiálovým tiskem 

  Lásko, Ondřej
  V této práci byly připraveny bariérové vrstvy ze suspenze TiO2, a to materiálovým tiskem a rotačním litím. Tyto vrstvy byly poté analyzovány pomocí cyklické voltametrie pro nalezení případných defektů a určení typu těchto ...
 • Bezdrátový senzor využívající LoRA technologii 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlastnostmi bezdrátových komunikačních technologií pro automatizaci a řízení zařízení, u kterých je vyžadovaná nízká spotřeba. Jsou zde rozebrány možnosti jednotlivých technologií, ...
 • Bydlení+ 

  Mikulová, Marie
  Projekt se zabývá problematikou území v blízkém okolí nového Velkého městského okruhu na Tomkově náměstí v Brně. Zkoumá jeho dopad rychlostní komunikace a nájezdů na blízké okolí a navrhuje možnost, jak dopravní stavbu ...
 • Density of bulk trap states of hybrid lead halide perovskite single crystals: temperature modulated space-charge-limited-currents 

  Pospíšil, Jan; Zmeškal, Oldřich; Nešpůrek, Stanislav; Krajčovič, Jozef; Weiter, Martin; Kovalenko, Alexander (Springer Nature, 2019-03-04)
  Temperature-modulated space-charge-limited-current spectroscopy (TMSCLC) is applied to quantitatively evaluate the density of trap states in the band-gap with high energy resolution of semiconducting hybrid lead halide ...
 • Depozice pomocí fokusovaného elektronového svazku 

  Juřík, Karel
  V rámci této práce byla provedena série depozic pomocí fokusovaného elektronového svazku z trimethyl(methylcyklopentadienyl)platičitého komplexu v prostředí vodních par. Byla sledována závislost čistoty připravených materiálů ...
 • Honeypot pro protokol LoRaWAN 

  Zhukova, Viktoriia
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena ...
 • Investigation Of Electric And Thermal Properties Of Alkali-Activated Aluminosilicates With A CNT Admixture 

  Zmeškal, Oldřich; Trhlíková, Lucie; Pospíšil, Jan; Fiala, Lukáš; Florián, Pavel (University of Chemistry and Technology, Prague, 2020-04-20)
  The paper is focused on measurements of electric and thermal properties of alkali-activated aluminosilicates (AAAs) with a carbon nanotube (CNT) admixture. Such composites, fabricated from blast-furnace slag, quartz sand, ...
 • Investigation of the Performance of TDoA-Based Localization Over LoRaWAN in Theory and Practice 

  Pospíšil, Jan; Fujdiak, Radek; Mikhaylov, Konstantin (MDPI, 2020-09-23)
  The paper deals with the localization in a low-power wide-area-network (LPWAN) operating long-range wide-area-network (LoRaWAN) technology. The LoRaWAN is, today, one of the most widely used connectivity-enabling technologies ...
 • Localization In Lorawan Technology 

  Pospíšil, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The article deals with the topic of localization in LoRaWAN (tm) network with the selection of suitable position estimation method which is TDoA. There are also described the hardware requirements for applying that method. ...
 • Lokalizace v rámci technologie LoRaWAN 

  Pospíšil, Jan
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá obecně LPWAN, tedy sítěmi pro nízkoenergetická bezdrátová zařízení spadajících do kategorie IoT se zaměřením na LoRaWAN. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na popsání ...
 • Manipulátor nástrojových držáků a hlav 

  Neudert, Pavel
  Neudert Pavel Cílem této práce je studie variant manipulátoru pro výměnu nástrojových hlav. Zpráva obsahuje výběr optimální kinetické varianty a konkrétní konstrukční řešení manipulátoru, součástí je také technická zpráva ...
 • Modul víceúrovňových asociačních pravidel systému pro dolování z dat 

  Pospíšil, Jan
  Tato práce se věnuje problematice vytvoření dolovacího modulu pro dolování víceúrovňových asociačních pravidel pro již exitující dolovací systém. V úvodní části je obecně rozebraná problematika dolování z dat a dolovací ...
 • Morphology versus Vertical Phase Segregation in Solvent Annealed Small Molecule Bulk Heterojunction Organic Solar Cells 

  Kovalenko, Alexander; Pospíšil, Jan; Zhivkov, Ivaylo; Vala, Martin; Weiter, Martin (Hindawi, 2015-10-11)
  The deep study of solvent annealed small molecules bulk heterojunction organic solar cells based on DPP(TBFu)2 : PC60BM blend is carried out. To reveal the reason of the solvent annealing advantage over the thermal one, ...
 • Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potoka 

  Pospíšil, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh komplexních protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potoka na území obce Nová Lhota, která se již několik let potýká s problémem vnikající vody do intravilánu během vydatnějších ...
 • Návrh založení polyfunkčního domu v Brně 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je navrhnout a posoudit vhodné zajištění stavební jámy a v ní založení polyfunkčního domu na ulici Smetanova 19 v Brně. Součástí práce je také popsání technologického postupu provádění navržených konstrukcí a ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Pospíšil, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie ...