Now showing items 1-20 of 34

 • Autosalon 

  Balúch, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby Autosalonu, sestávající z objektů SO 01 a SO 02. Objekty se nacházejí na parcele č.1333/21, v katastrálním území Bohunice. ...
 • Bytový dům s komerčními prostorami 

  Pevný, Tomáš
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k vytvoreniu Bytového domu s komerčnými priestormi v katastrálnom území obce Trenčianske Stankovce, časť Malé Stankovce. Bytový dom s komerčnými ...
 • Dvojdům 

  Milota, Martin
  Řešený objekt je novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách. Stavba se umístěna v klidné městské části Brno-Horní Heršpice s dobrou dostupností do městského centra. Jedná o dům se dvěma obyvatelnými nadzemními ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Osička, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu energeticky efektivního rodinného domu. Novostavba se nachází ve Šternberku. Objekt je navržen jako dvoupodlažní částečně podsklepený ve tvaru ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Frýbort, Miroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní návrh energeticky efektivního domu s prvky pasivního domu. Práce obsahuje jednotlivé studie, analýzy, výpočty a projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně následného ...
 • Kongresové centrum Humpolec 

  Šrůta, Otto
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním kongresového centra. Navrhovaný dům se nachází u horního náměstí města Humpolec v lokalitě určené pro výstavbu občanské vybavenosti. Objekt se skládá z podzemní podlaží, kde ...
 • Mateřská škola 

  Pospíšil, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je návrh a dokumentace k provedení novostavby mateřské školy. Dále vhodné vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy s ohledem na statickou a tepelně technickou část. Mateřská ...
 • Mateřská škola 

  Bartolčicová, Alice
  Tato diplomová práce řeší návrh a řešení objektu pro vzdělání a výchovu dětí předškolního věku. Jedná se o novostavbu mateřské školy v obci Želetice u Znojma, která sestává ze dvou oddělení, každé pro 20 dětí. Celý objekt ...
 • Můj dům 

  Vondra, Miloš
  Záměrem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou, v tomhle případě mluvíme o kanceláři. Kancelář je využívána majitelem domu. Objekt je situován na území středočeského kraje ve městě ...
 • Novostavba bytového domu 

  Mališ, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu ve Vrábloch. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt bytového domu má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a celkem se skládá ze 6 bytových ...
 • Novostavba bytového domu v Jenišově 

  Galata, Jindřich
  Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Jenišově. Bytový dům je samostatně stojící a je umístěn ve svahu. Podzemní podlaží, které slouží jako domovní vybavení se dvěma garážemi, je ...
 • Novostavba bytového domu v Litomyšli 

  Navrátil, Michal
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení novostavby bytového domu v Litomyšli. Město se nachází v Pardubickém kraji. Bytový dům má tři nadzemní podlaží. Dům je nepodsklepený. Objekt obsahuje šest ...
 • Novostavba bytového domu, k.ú. Klatovy 

  Smolíková, Zuzana
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout samostatně stojící bytový dům v Klatovech. Objekt je navržen ve tvaru obdélníkového půdorysu, který je částečně podsklepený, dvoupodlažní a s plochou střechou. Hlavní vstup je ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Sedláček, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby jednopodlažního rodinného domu s podkrovím v obci Velké Karlovice. Objekt má tři bytové jednotky a je navržen pro trvalé bydlení 10 – 12 osob. Rodinný dům je umístěn na ...
 • Novostavba rodinného domu s provozovnou 

  Čavojská, Petra
  Bakalárska práca spracováva projektovú dokumentáciu rodinného domu s prevádzkou kvetinárstva. Jedná sa o samostatne stojaci objekt s dvomi nadzemnými podlažiami vrátane obytného podkrovia, a je čiastočne podpivničený. V ...
 • Penzion Za Stavením 

  Falta, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá zpracováním určité části projektové dokumentace pro provádění novostavby penzionu. Daný objekt je situován na rovinném pozemku v obci Provodov – Šonov, katastrální území Šeřeč, spadající do ...
 • Polyfunkční dům 

  Michna, Patrik
  Zadaním mojej diplomovej práce bolo navrhnúť novostavbu polyfunkčného objektu. Výber funkcie polyfunkčného objektu vychádza z požiadaviek územného plánu zvolenej lokality, mesta Brno, k.ú Žídenice. Cieľom navrhovania bolo ...
 • Rodinný dům 

  Grman, Marek
  V předkládané projektové dokumentaci je zpracován návrh rodinného domu s provozovnou – kancelář. Novostavba rodinného domu je situována v obci Martinice. Zastavěná plocha RD je 200,4 m2. Rodinný dům je navržen pro bydlení ...
 • Rodinný dům 

  Hrachový, Matěj
  V navrhovaném projektu je zpracovávána technická dokumentace k samostatně stojícímu rodinnému domu, jejíž součástí je provozovna – kancelář. Provozovna je určena pro majitele domu – uživatele. Rodinný dům je určen pro ...
 • Rodinný dům 

  Šustek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s provozovnou v Novém Jičíně. Objekt se nachází na parcele č. 470 – trvalý travní porost, v katastrálním ...