Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza bezdrátového provozu Wi-Fi 

  Bakó, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabýva zachytáváním a analýzou bezdrátového provozu Wi-Fi sítí. Cílém této práce je popsat možnosti zachytávání a analýzy provozu Wi-Fi sítí. Je zde popsán standard IEEE 802.11, jeho vlastnosti ...
 • Bezpečnostní hry "O vlajku" 

  Karabina, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřená na poskytnutí obecných informací o bezpečnostních hrách "o vlajku". Věnuje se základní kategorizaci tohoto druhu bezpečnostních her, dále popisuje vybrané kategorie pro úkoly, které lze do ...
 • Detekce anomálií v bezdrátových sítích typu LoRaWAN 

  Bahna, Martin
  Bakalárska práca je venovaná bezpečnosti v rámci bezdrôtovej siete LoRaWAN. V práci je všeobecne opísané IoT, jeho technológia, štandardy a komunikačné protokoly. Následne je opísaná technológia LPWAN, jej požiadavky a ...
 • Diagnostika stavebních konstrukcí při hodnocení aktuálního stavu 

  Pospíšil, Ondřej
  Práce se zabývá diagnostickými metodami užívanými při hodnocení existujících železobetonových konstrukcí. V praktické části jsou tyto metody aplikovány při podrobném stavebně technickém průzkumu provozní budovy ve Sportovním ...
 • Experimental Verification Of Long-Range Wide Area Network 

  Pospíšil, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with testing of LoRaWAN technology. It was tested signal strength (RSSI), signal to noise ratio (SNR) and data loss between two villages. There are shown values of measurement at different altitudes and ...
 • Experimentální aplikace robotické paže využívající průmyslové komunikační protokoly 

  Kohoutek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu nejznámějších průmyslových protokolů a seznámením se s robotickou paží Dobot Magician. Hlavním cílem této práce je tvorba průmyslové smyčky, která je tvořena komunikací – klient a ...
 • Honeypot pro protokol LoRaWAN 

  Zhukova, Viktoriia
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena ...
 • Návrh a ověření širokopásmové bezdrátové technologie využívající long-range modulaci 

  Pospíšil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím bezdrátové Low Power WAN technologie LoRaWAN v IoT. V práci je rozebrána jak fyzická vrstva, na které pracuje modulace LoRa, tak protokol LoRaWAN a jeho limity. V práci je navrhnuta a ...
 • Odhad 3D pozice vozidel z dopravních kamer 

  Pospíšil, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit metodu pro odhad 3D pozice vozidel z dopravních kamer. V práci jsou probrány existující metody pro detekci a odhad pozice vozidel. Součástí práce je i sestavení datové sady pro ...
 • Posouzení existující železobetonové konstrukce 

  Pospíšil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením a posudkem aktuální statické únosnosti železobetonové provozní budovy ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora v Brně, která je před plánovanou rekonstrukcí. Výsledky výpočtů, ...
 • Rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA 

  Shestopalov, Artur
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA (Low Power Wide Area). Práce obsahuje informace o nejpoužívanějších LPWA technologiích, zkoumá se jejich bezpečnostní ...
 • Simulace průmyslových automatizačních protokolů 

  Surový, Roman
  Cieľom tejto práce je realizovanie pracoviska, ktoré bude simulovať sieťovú infraštruktúru priemyselných automatizačných protokolov. V tejto práci sa zameriavame a vykonávame analýzu priemyselných protokolov ModBus, Profibus, ...
 • Simulátor průmyslové komunikace standardu IEC 61850 

  Srp, Jakub
  Práce se zabývá komunikačními protokoly podle standardu IEC 61850. Konkrétně se jedná o protokoly SMV (Sampled Measured Values), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) a MMS (Manufacturing Message Specification) ...
 • Software Defined Radio For Lorawan 

  Pospíšil, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Paper deals with LoRaWAN communication listening with the usage of software defined radio. The main focus is on capturing unencrypted physical layer communication (LoRa). The process and requirements of capturing by GNU ...
 • Softwarově definované rádio pro technologii LoRaWAN 

  Pospíšil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá v teoretické části popisem LPWAN technologií se zaměřením na technologii LoRaWAN. Následně je v práci popsán a rozebrán protokol LoRaWAN. Jsou zde rozebrány především bezpečnostní prvky protokolu ...
 • Webová demonstrace návrhu lineárních filtrů 

  Pospíšil, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci zaměřenou na návrh číslicových filtrů. V prvních kapitolách se věnujeme teorii číslicové filtrace a návrhu číslicových filtrů. následující kapitole si shrneme a ohodnotíme ...
 • Zachytávání kybernetických hrozeb industriálních systémů 

  Dobrík, Andrej
  S vedomím že kybernetické útoky stoja korporácie každoročne miliardy, počínajúc neoprávnenými útokmi, distribuovanými útokmi odmietnutia služieb (DDOS) až po vírusy a počítačové červy atď., prichádza problém s nástrojmi, ...