Now showing items 1-12 of 12

 • 3D triangulační technika rekonstrukce objektů 

  Pospíšil, Petr
  Práce pojednává o 3D aktivní triangulační metodě rekonstrukce objektů. Byl sestaven měřící triangulační systém. Poté byl navržen a následně také zrealizován způsob jeho automatické kalibrace. Dále byly navrženy algoritmy ...
 • Analýza ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách 

  Pospíšil, Petr
  V této práci se zabývám analýzou ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách. Byly zvoleny čtyři varianty stavebních systémů od čtyř různých dodavatelů. Podmínkou bylo, aby všechny systémy měly stejný ...
 • Knihovna pro efektivní záznam videa v 3D aplikaci 

  Pospíšil, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje knihovně pro záznam videa na pozadí v 3D aplikacích. Podporovány jsou operační systémy Microsoft Windows a Linux. Zaznamenává se obraz i zvuk. Záznam obrazu je podporován v programovacích ...
 • Kvalifikační požadavky zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce 

  Pospíšil, Petr
  Diplomová práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. V prvních 4 teoretických kapitolách je pojednáno o zadavatelích a druzích veřejných zakázek. Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy ...
 • Návrh a optimalizace obchodní strategie na finančních trzích 

  Pospíšil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací obchodní strategie na forexových trzích a to především na měnový pár EURUSD. Strategie je založena na standardních technických indikátorech, následně je optimalizována ...
 • Návrh rozvoje a řešení konfigurace sítě 22 kV 

  Pospíšil, Petr
  Tématem této diplomové práce je návrh a řešení konfigurace sítě 22 kV v dané části města Brna. Přesně se jedná o městskou oblast Trnitá, ve které se během následujících pěti let očekávají investiční záměry. Práce je rozdělena ...
 • Nekonečná jeskyně 

  Pospíšil, Petr
  Cílem této práce bylo implementovat aplikaci, které bude zobrazovat nekonečnou jeskyni. Základ této jeskyně tvoří šumová funkce Simplex noise. Šum získaný touto funkcí je následně prahován a na získanou mřížku bodů je poté ...
 • Optimalizace predikce pozice v síti 

  Pospíšil, Petr
  Práce se zabývá určováním pozice v síti, je zaměřena na určení nejbližšího bodu v síti pro stanici (s nejnižším vektorem vzdálenosti). Algoritmus je založen na systému GNP. Na základě simulace systému GNP byla pro testování ...
 • Průlet nad planetou v reálném čase 

  Pospíšil, Petr
  Tato práce se zabývá 3D zobrazením povrchu planety Země v reálném čase. Podstatná část se věnuje přípravě rozsáhlých zdrojových dat (výškové mapy a textury Země) a jejich efektivnímu načítání z harddisku přímo do paměti ...
 • Převod barevných obrázků na černobílé 

  Pospíšil, Petr
  Černobílé obrázky nebyly nikdy nahrazeny těmi barevnými, a pravděpodobně také nikdy nebudou, protože jsou v mnohých oblastech nepostradatelné. V této práci byly zvoleny tři metody pro převod barevných obrázků na černobílé. ...
 • Správa uživatelů jako zdroje rizik 

  Pospíšil, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku lidského faktoru, především u KII a VIS. Práce se zabývá analýzou nejčastějších hrozeb spojených s uživateli a návrhem možného řešení snížení dopadů. Nedílnou součástí výstupu ...
 • Vliv integrace větrných elektráren do ES 

  Pospíšil, Petr
  Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních bodů. První bod obsahuje popis vzniku větru, princip a rozdělení větrných motorů a popis větrné elektrárny jako celku. Druhá část se zabývá rozborem vlivů větrné elektrárny ...