Now showing items 1-4 of 4

 • Marketingová strategie produktu 

  Hrózová, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je marketingová strategie pro společnost JIMI. Práce je členěna na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. V první části jsou objasněny základní marketingové pojmy a postup tvorby ...
 • Multimediální zpracování signálů 

  Staněk, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá vytvořením vhodných multimediálních podkladů z oblasti signálů a soustav se spojitým časem. Pochopení této problematiky je velmi důležité, neboť povinný předmět Signály a soustavy, resp. BSIS, je ...
 • Stanovení kapacity sektorové jezové konstrukce na hydraulickém modelu 

  Pospíšil, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na určení Q/h charakteristiky v provozních i mimoprovozních proudových podmínkách, součinitele zatopení z a mezní úrovně počátku hydraulického ovlivnění pro jednotlivé polohy sektorové jezové ...
 • Využití expertních systémů v marketingovém průzkumu 

  Pospíšil, Radek
  Diplomová práce „Využití expertních systémů v marketingovém průzkumu“ se zabývá vývojem aplikace založené na expertním systému, jejíž znalostní báze obsahuje expertní informace z oblasti návrhů bezpečnostních systémů ...