Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová strategie produktu 

    Hrózová, Michaela
    Předmětem bakalářské práce je marketingová strategie pro společnost JIMI. Práce je členěna na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. V první části jsou objasněny základní marketingové pojmy a postup tvorby ...
  • Využití expertních systémů v marketingovém průzkumu 

    Pospíšil, Radek
    Diplomová práce „Využití expertních systémů v marketingovém průzkumu“ se zabývá vývojem aplikace založené na expertním systému, jejíž znalostní báze obsahuje expertní informace z oblasti návrhů bezpečnostních systémů ...