Now showing items 1-20 of 21

 • Hasičská zbrojnice - stavebně technologický projekt 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Stavba se nachází v Martinicích u Velkého Meziříčí. Diplomová práce řeší studii realizaci objektu, technickou zprávu ke stavebně ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Pospíšil, Tomáš
  Programem návrhu se stala galerie moderního a nového mediálního umění společně s komunitním centrem sloužícím tvorbě projektů na pomezí vědy a umění. Jedná se o dvě samostatné budovy, jejichž forma je značně ovlivněna ...
 • Modul pro výpočet mezd 

  Pospíšil, Tomáš
  V této práci je popsán návrh informačního systému pro výpočet mezd, implementace tohoto modulu a ověření správnosti výsledků. Využívá možností .NET architektury pro informační systém zpracovávající mzdy. Dále je naznačeno ...
 • Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení 

  Pospíšil, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesy, které jsou spojené s vlhkostí v elektrotechnice. Bakalářská práce je zaměřené na součástky a základní materiály, které jsou citlivé na vlhkost a na jejich defekty způsobené ...
 • Osvětlování rostlin pomocí technologie LED 

  Pospíšil, Tomáš
  Cílem práce je stručně charakterizovat fyziologii rostlin a jejich potřeby vedoucí k úspěšnému vývoji a růstu, dále pak představit charakteristické požadavky na osvětlení rostlin a shrnout, v čem se liší požadavky na ...
 • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...
 • Příprava nástroje pro aplikaci metody lokalizace nesymetrické poruchy 

  Pospíšil, Tomáš
  V kompenzovaných distribučních soustavách je při zemním spojení kompenzován kapacitní proud soustavy pomocí zhášecí tlumivky. Úroveň poruchového proudu je pak velmi malá a nezávislá na místě poruchy, což značně komplikuje ...
 • Rodinný dům 

  Čermák, Jaroslav
  Jedná se o objekt pro čtyř až pětičlennou rodinu. Dům je dvoupodlažní s podsklepením a je postaven ze systému Porotherm. Svislé nosné konstrukce tvoří Porotherm 30 P+D a jsou zatepleny kontaktní tepelnou izolací. Stropy ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Flousek, David
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v Machově. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Budova je navržena ze systému Porotherm P+D a stropní ...
 • Rodinný dům v Chorvátskom Grobe 

  Puschenreiterová, Kristína
  Bakalársku prácu tvorí projektová dokumentácia dvojpodlažného čiastočne podpivničeného rodinného domu. Jedná sa o samostatne stojaci objekt situovaný v domovej zástavbe v meste Chorvátsky Grob. Rodinný dom je navrhnutý pre ...
 • RODINNÝ DŮM V HOSTKOVICÍCH 

  Gelatková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je projekt rodinného domu určeného pro bydlení čtyř až pěti členné rodiny. Součástí domu je samostatná garáž pro stání jednoho osobního automobilu. Objekt bude postaven v nově vznikající obytné ...
 • RODINNÝ DŮM V ROZDROJOVICÍCH 

  Hrdinová, Hana
  Bakalářská práce řeší výstavbu rodinného domu v Rozdrojovicích, okres Brno-venkov. V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Zastavěná plocha objektu je 224,3 m2 ...
 • RODINNÝ DŮM V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU 

  Bačina, Jan
  Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního částečně podsklepeného rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Dům bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. V suterénu se nachází společenská místnost. V prvním nadzemním podlaží ...
 • Stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně 

  Pospíšil, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně. Zabývá se realizací vybraných typů stropních konstrukcí. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, ...
 • STOCHASTIC MODELING OF COMPOSITE MATERIALS 

  Pospíšil, Tomáš
  Práce je věnována generování náhodných struktur dvousložkových vláknových kompozitních materiálů a statistickým metodám analýzy náhodnosti těchto struktur. Byly vyvinuty čtyři algoritmy a vygenerované struktury byly ...
 • Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře 

  Pospíšil, Tomáš
  Stromy, stín, klid. Pramen vyvěrající právě zde z hlubin země. Lázeňský park je ostrovem na okraji města. Je největší hodnotou okolí. Hmotu lázní proto stavím po okraji parku podél cesty. Jediná promenáda propojuje jednotlivé ...
 • Vinařství a penzion 

  Mrkvicová, Kateřina
  V rámci diplomové práce jsem řešila projekt vinařství a penzionu, který je situován na jižní Moravu. Jedná se o dům samostatně stojící v mírně svažitém terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem. Objekt má dvě nadzemní ...
 • Vícegenerační rodinný dům 

  Lepš, Jiří
  Téma bakalářské práce je novostavba vícegeneračního rodinného domu v Náchodě. Dispoziční řešení je uzpůsobeno do dvou bytových jednotek. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. ...
 • Vliv provedení zateplení panelového domu v Ostravě na výdaje spojené s jeho provozem 

  Pospíšil, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení panelového domu v Ostravě na výdaje spojené s jeho provozem. První část je zaměřena na metody snižování energií v budovách a popisuje metody hodnocení investic. V druhé ...
 • Vývoj SQL/XML funkcionality v databázi PostgreSQL 

  Pospíšil, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat chybějící XML funkcionalitu v databázovém systému PostgreSQL. Druhá kapitola práce teoreticky rozebírá XML paradigma spolu se souvisejícími technologiemi jako ...