Now showing items 1-20 of 20

 • Bytový dům 

  Marek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je zpracování prováděcího projektu bytového domu. Objekt je rozdělen na 3 stavební objekty. Celý objekt má 5 nadzemních podlažích. V 1. Nadzemním podlaží je hromadná garáž pro 36 automobilů. V ...
 • Hasičská zbrojnice - stavebně technologický projekt 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Stavba se nachází v Martinicích u Velkého Meziříčí. Diplomová práce řeší studii realizaci objektu, technickou zprávu ke stavebně ...
 • Horský penzion 

  Bačina, Jan
  Diplomová práce řeší projekt čtyřpodlažního, částečně podsklepeného horského penzionu umístěného na parcele číslo 645/2 v katastrálním území Deštné v Orlických horách. Objekt má kapacitu 44 míst pro ubytování, 72 osob v ...
 • Modul pro výpočet mezd 

  Pospíšil, Tomáš
  V této práci je popsán návrh informačního systému pro výpočet mezd, implementace tohoto modulu a ověření správnosti výsledků. Využívá možností .NET architektury pro informační systém zpracovávající mzdy. Dále je naznačeno ...
 • Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení 

  Pospíšil, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesy, které jsou spojené s vlhkostí v elektrotechnice. Bakalářská práce je zaměřené na součástky a základní materiály, které jsou citlivé na vlhkost a na jejich defekty způsobené ...
 • Osvětlování rostlin pomocí technologie LED 

  Pospíšil, Tomáš
  Cílem práce je stručně charakterizovat fyziologii rostlin a jejich potřeby vedoucí k úspěšnému vývoji a růstu, dále pak představit charakteristické požadavky na osvětlení rostlin a shrnout, v čem se liší požadavky na ...
 • Polyfunkční dům 

  Svoboda, Tomáš
  Jedná se o samostatně stojící polyfunkční dům v zástavbě obchodních a bytových domů. Stavba se nachází ve městě České Budějovice. Polyfunkční dům má pět nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží a je částečně podsklepený. ...
 • Polyfunkční dům 

  Reif, Tomáš
  Diplomová práce je projekt polyfunkčního domu v Olomouci. Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V suterénu budovy se nacházejí hromadné garáže, technická ...
 • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...
 • Příprava nástroje pro aplikaci metody lokalizace nesymetrické poruchy 

  Pospíšil, Tomáš
  V kompenzovaných distribučních soustavách je při zemním spojení kompenzován kapacitní proud soustavy pomocí zhášecí tlumivky. Úroveň poruchového proudu je pak velmi malá a nezávislá na místě poruchy, což značně komplikuje ...
 • Rodinný dům 

  Čermák, Jaroslav
  Jedná se o objekt pro čtyř až pětičlennou rodinu. Dům je dvoupodlažní s podsklepením a je postaven ze systému Porotherm. Svislé nosné konstrukce tvoří Porotherm 30 P+D a jsou zatepleny kontaktní tepelnou izolací. Stropy ...
 • Rodinný dům v Chorvátskom Grobe 

  Puschenreiterová, Kristína
  Bakalársku prácu tvorí projektová dokumentácia dvojpodlažného čiastočne podpivničeného rodinného domu. Jedná sa o samostatne stojaci objekt situovaný v domovej zástavbe v meste Chorvátsky Grob. Rodinný dom je navrhnutý pre ...
 • RODINNÝ DŮM V ROZDROJOVICÍCH 

  Hrdinová, Hana
  Bakalářská práce řeší výstavbu rodinného domu v Rozdrojovicích, okres Brno-venkov. V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Zastavěná plocha objektu je 224,3 m2 ...
 • RODINNÝ DŮM V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU 

  Bačina, Jan
  Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního částečně podsklepeného rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Dům bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. V suterénu se nachází společenská místnost. V prvním nadzemním podlaží ...
 • Stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně 

  Pospíšil, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně. Zabývá se realizací vybraných typů stropních konstrukcí. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, ...
 • STOCHASTIC MODELING OF COMPOSITE MATERIALS 

  Pospíšil, Tomáš
  Práce je věnována generování náhodných struktur dvousložkových vláknových kompozitních materiálů a statistickým metodám analýzy náhodnosti těchto struktur. Byly vyvinuty čtyři algoritmy a vygenerované struktury byly ...
 • Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře 

  Pospíšil, Tomáš
  Stromy, stín, klid. Pramen vyvěrající právě zde z hlubin země. Lázeňský park je ostrovem na okraji města. Je největší hodnotou okolí. Hmotu lázní proto stavím po okraji parku podél cesty. Jediná promenáda propojuje jednotlivé ...
 • Veřejná knihovna s kavárnou 

  Vlach, Ondřej
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby veřejné knihovny s kavárnou. Stavba se nachází v rozvojové lokalitě v Jihlavě, katastrální území Horní Kosov. Objekt je čtyřpodlažní bez ...
 • Vinařství s penzionem 

  Gelatková, Barbora
  Předmětem diplomové práce je projekt objektu vinařství s penzionem. Součástí je také restaurace a kuchyň. Kapacitou výroby vína se jedná o střední kategorii vinařství, v penzionu je možno ubytovat 20 osob, v restauraci je ...
 • Vývoj SQL/XML funkcionality v databázi PostgreSQL 

  Pospíšil, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat chybějící XML funkcionalitu v databázovém systému PostgreSQL. Druhá kapitola práce teoreticky rozebírá XML paradigma spolu se souvisejícími technologiemi jako ...