Now showing items 1-2 of 2

  • Kostel na Lesné 

    Pospíšil, Vojtěch
    Tato teoretická diplomová práce se zabývá prostorovou akustikou a s tím úzce spojenou problematikou doby dozvuku. Součástí práce je zpracování návrhu akustických úprav kostela na základě ručního výpočtu, který byl dále ...
  • Rodinný dům s provozovnou 

    Pospíšil, Vojtěch
    Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci k provedení rodinného domu s provozovnou. Provozovnou je projekční kancelář pro 1-2 projektanty. Pozemek se nachází v zastavěné části obce Ostrožská Lhota. Pozemek je v ...