Now showing items 1-20 of 94

 • Brno - ulice Údolní 

  Staroňová, Lenka
  Práce se zabývá návrhem městského souboru na ulici Údolní v Brně. Přistupuje k návrhu koncepčně, ptá se v první řadě na otázku, jak navrhnout kvalitní místo. Snaží se za vizuálními stránkami forem vidět komplexní vztahy. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Černohubová, Eva
  Polyfunkční dům v obci Valašské Meziříčí
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Mitáš, Petr
  Předmětem řešení je vzájemný soulad rozdílných funkcí na jednom místě s využitím napojení jednotlivých provozů na okolí, podpořené vzájemným prolínáním interiéru a exteriéru. Objem novostavby vyplňuje prostor mezi ulicemi ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Hraba, Adam
  Dům vychází z konceptu elevated city. Jedná se tedy o budovu-město ve městě. Objekt je ztvárněn za pomocí moderních technologických postupů a svou vizualitou se hlásí ke svobodnému 21.století. jasně se tedy vymezuje vůči ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Provazníková, Lucie
  Jedná se o projekt polyfunkčního domu na hraně historického centra Valašského Meziříčí a nové sídlištní zástavby. Projekt řeší problematiku parkování v dané lokalitě a poskytuje prostor pro obchody, administrativní prostory ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Minenko, Sergey
  jedna se o navrh polifukcniho domu
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Valíček, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematické místo mezi centrem Valašského Meziříčí a jeho okolím. V místě parkoviště je navržen dům který hledá odpověď na chatický kontext a adekvátní funkční využití území.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Opatrný, Vladimír
  Vytvoření polyfunkčního domu na hranici histrického jádra města Valašské Meziříčí s požadavkem na veřejné parkování, bydlení a další funkce zapadající do prostředí.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Scholz, Lukáš
  1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Parcela se nachází na jižní straně historického jádra města Valašské Meziříčí, v místě původního hradebního pásu, který obepínal celý historický střed města. Cílem návrhu je dodržet myšlenku ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Votroubek, Vít
  Jedná se o návrh bytového domu s obchodní a stravovací funkcí v parteru.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Šikula, Martin
  Architektonická studie městského domu, nacházející se na okraji historického jádra města Valašské Meziříčí.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kovář, Ondřej
  Projekt řeší návrh bydlení v polyfunkčním domě s parkovacími garážemi. Doplňuje městotvorné funkce pro oživení parteru, obchody a minipivovar.
 • Indikace zemních spojení na venkovních vedeních 

  Pospíšil, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá indikací a lokalizací zemních spojení na venkovních vedeních. Zemní spojení je nejčastěji se vyskytující typ poruchy na venkovních vedeních vysokého napětí – tvoří zhruba 95% všech poruch a ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Pospíšil, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá kompenzací jalového výkonu. Kompenzace jalového výkonu patří mezi významná opatření vedoucí ke snížení proudového zatížení vedení a dalších zařízení, jehož důsledkem je snížení ztrát a zvýšení ...
 • KROMĚŘÍŽ – NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY A MĚSTSKÁ NÁDRAŽÍ 

  Kvietková, Veronika
  Zámerom urbanistického návrhu je vyriešiť dopravné problémy územia a návrh nových objektov areálu Hlavného nádražia, s programom doprovodných funkcií spojených s využitím vodného prvku rieky Moravy. Návrh zahrňuje spojenie ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Nevěčná, Anna
  Řešená parcela se nachází v Brně na místě bývalých městských hradeb, přímo na hranici historického centra a novodobé zástavby. Řešené území zahrnuje parcely číslo číslo 1574, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 555, 556/21, 537/2, ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Kordík, Pavel
  Galerie architektury, umění a designu. nachází se na nároží ulic Milady Horákové a Koliště, na zeleném pásu obepínajícím městské centrum. Duplňuje významné městské budovy a vytváří prostor pro expozici nejrůznějších forem. ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Klaška, Petr
  Bakalářská práce se týká nárožní parcely určené k výstavbě kulturní galerijní budovy moderního umění- tzv. Laborartory. Návrh řeší různé typy výstavních prostor, dále ateliéry, dílny na workshopy a doprovodné programy ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Giacintová, Sylva
  Základní objem je rozdělen na tři hmoty, na základě analýz vznik menších objemů tvoří příjemnou harmonii v přechodu mezi vysokými budovami a přízemním parterem parku. Celý objekt se zároveň stává novou nárožní dominantou ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Smrčková, Zuzana
  ŘEŠENÁ LOKALITA SE NACHÁZÍ NA RUŠNÉ KŘIŽOVATCE BRNĚNSKÉHO MĚSTSKÉHO OKRUHU, JEJÍŽ VYTÍŽENOST BY SE DALA OZNAČIT JAKOŽTO PŘETÍŽENÁ. ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V SAMOTNÉM HISTORICKÉM JÁDRU MĚSTA, JÍMŽ PROCHÁZÍ TATO RUŠNÁ KOMUNIKACE, ...