Now showing items 1-4 of 4

 • "Illusion" ILLUSION 

  Pospíšilová, Marie
  Dílo je novou formou poezie, audio-vizuální poezie, stimulace prožitku abstraktní poezie a hudby, mocným vizuálním vnímáním s pomocí 3D technologie.
 • Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku 

  Knyblová, Lucie
  Cílem diplomové práce „Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku“ je analyzovat zaměstnanecké benefity dle současné právní úpravy z pohledu daňového zatížení podniku i zaměstnance. Dílčím cílem je na základě ...
 • Podnikatelský plan pro založení krejčovského salonu 

  Pospíšilová, Marie
  Diplomová práce se zabývá zpracováním reálného podnikatelského plánu v oblasti poskytování krejčovských služeb v Letovicích. V práci jsou uvedeny základní teoretické poznatky týkající řešené problematiky. Podnikatelský ...
 • Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty 

  Pospíšilová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních ...