Now showing items 1-2 of 2

  • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

    Pospíšilová, Markéta
    Urbanismus V návrhu jsem se snažila o maximální zhodnocení již stávajících urbanistických hodnot a jejich zdůraznění. A také o využití co nejvíce již postavených budov. Snažím se je revitalizovat, příp. provádět jejich ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Pospíšilová, Markéta
    Můj návrh revitalizace předpolí Kvetné zahrady nechává organicky prorůstat zelené stěny z hlavní části zahrady. Vznikají tak nové „zelené místnosti“ s různou funkční, symbolickou a myšlenkovou náplní.