Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh počítačové sítě podniku 

    Pospíchal, Jindřich
    Cílem této bakalářské práce je návrh nové počítačové sítě ve firmě Zemědělské družstvo Sedlejov, protože současná síť nevyhovuje z kapacitních i technických důvodů. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
  • Zavedení ISMS v podniku 

    Pospíchal, Jindřich
    Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací ve firmě. Obsahuje základní teoretické poznatky a pojmy z bezpečnosti informačních systémů a popisuje normy ČSN ISO/IEC řady 27000. Na ...