Now showing items 1-20 of 24

 • Akcelerace genetického algoritmu s využitím GPU 

  Pospíchal, Petr
  Tento text představuje diplomovou práci se zaměřením na akceleraci Genetických algoritmů s použitím grafických čipů. První část popisuje Genetické algoritmy a s ním související populaci, chromozom, křížení, mutaci a selekci. ...
 • Akcelerace heuristických metod diskrétní optimalizace na GPU 

  Pecháček, Václav
  Práce se zabývá řešením diskrétních optimalizačních úloh. Zaměřuje se na zkrácení doby výpočtu s využitím heuristických metod a paralelismu. Teoretický základ tvoří kombinace algoritmů ant colony optimization (ACO) a ...
 • Dálkové ovládání počítače pomocí mobilního telefonu 

  Řeháček, Prokop
  Práce se zabývá tvorbou aplikace dálkového ovládání s využitím bezdrátové technologie Bluetooth. V práci je představen moderní operační systém Android a vývoj softwaru pro tento systém. Aplikace dálkového ovládání se skládá ...
 • Dálkové ovládání počítače pomocí mobilního telefonu 

  Kolařík, Jan
  Výsledkem mé práce je aplikace, která umožňuje ovládání videí a hudby pomocí mobilního telefonu, který má operační systém Andriod 2.1. Aplikace je rozdělena na serverovou část, která běží na PC a klientskou, která běží na ...
 • Difůzní evoluční algoritmus 

  Mészáros, István
  V dnešní době se objevují nové trendy v oblasti umělé inteligence. Metody známé jako evoluční algoritmy jsou jedny z nich. Tyto algoritmy nám umožňují optimalizovat a navrhovať systémy pomocí počítačů. Jedna z variant ...
 • Evoluční návrh umělé neuronové sítě 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na Neuronové sítě, Genetické algoritmy a evoluční návrh. První část popisuje Neuronové sítě, jejich historii, učení, způsob použití a Genetické algoritmy, jejich části, operátory a použití. ...
 • Hledání klíčů zabezpečených bezdrátových sítí pomocí GPU 

  Tyrala, Radek
  Tato práce se zabývá bezpečností v bezdrátových sítích se zaměřením na sítě typu Wi-Fi. Jsou zde charakterizovány používané bezpečnostní standardy a diskutována jejich slabá místa. Podrobněji se soustředí na bezpečnostní ...
 • Hra had s podporou více hráčů 

  Duží, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj počítačové hry had s rozšířením o hru více hráčů. Úvodní část se zabývá rozborem dvou základních teoretických celků - počítačové grafiky a síťové komunikace. Obě témata se zaměřují na ...
 • Monitorování síťového provozu linuxového serveru 

  Pospíchal, Petr
  V současnosti zažívá svět velmi rychlou expanzi Internetu. Stále více firem spoléhá na služby poskytované prostřednictvím síťových spojů mezi počítačovými systémy. S enormím nárustem objemu přenášených dat vrůstají i ...
 • Nativní rozhraní pro Google Reader 

  Popela, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a vývoj nativního rozhraní, které by umožňovalo odebírání syndikovaných zdrojů a položek ze služby Google Reader. Aplikace byla implementována za použití frameworku Qt a funguje na ...
 • Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS 

  Srnec, Pavel
  Tato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz ...
 • Optimalizace webových stránek pro vyhledávače 

  Prustoměrský, Milan
  Tato práce se zabývá optimalizací webových stránek pro vyhledávače. Je zde popsáno úvodní seznámení o SEO, jehoľ metody jsou následně podrobně popsány. Získané znalosti byly poté aplikovány na dvojici existujících webových ...
 • Osobní plánovač financí pro OS Android 

  Odstrčilík, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci k osobnímu plánování financí pro platformu Android. Taková aplikace by měla nabízet jejím uživatelům možnost zaznamenávat transakce, které reprezentují tok peněz, a tyto transakce ...
 • Porovnání výkonnosti knihoven pro výpočty na GPU 

  Kula, Michal
  Bakalářská práce se zabývá principy práce grafických adaptérů, jejich nasazením pro běžné výpočty za pomoci grafických knihoven a porovnáním těchto knihoven. V práci je vysvětlena vhodnost využití grafických adapterů pro ...
 • Použití telefonu jako bezdrátové myši 

  Eliáš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje použít mobilní zařízení s operačním systémem Google Android jako bezdrátový touchpad a klávesnici pro ovládání počítače s operačním systémem ...
 • Predikce vývoje akciového trhu prostřednictvím technické a psychologické analýzy 

  Petřík, Patrik
  Tato práce se zabývá predikcí akciového trhu. Nejprve jsou uvedena teoretická východiska práce a to především principy technické a psychologické analýzy. Dále jsou uvedeny metody z oblasti umělé inteligence, které je možno ...
 • Program pro generování obrázkových křížovek 

  Navrátil, Ondřej
  Ústředním tématem této práce jsou obrázkové křížovky, tedy hlavolamy podobné např. známému sudoku či criss cross. Pozorost je věnována zejména problematice automatického a poloautomatického generování těchto rébusů z ...
 • Prohlížeč fotografií s 3D akcelerací 

  Gajová, Veronika
  Tato práce se zabývá tématem návrhu a implementace multiplatformího prohlížeče fotografií využívajícího grafickou knihovnu OpenGL. Plynulosti chodu aplikace je dosaženo použitím vláken a vhodných synchronizačních mechanismů.
 • Retrospektivní arkádová hra 

  Trčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačové hry inspirované historickým Arkanoidem. První část práce se zaobírá historii počítačových her a počítačové grafiky. Dále navazuje popis grafických knihoven, jakými jsou ...
 • Retrospektivní hra pro dva hráče 

  Vybíral, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem 2D vesmírné arkádové počítačové hry. V úvodu je popsána historie i současnost herního průmyslu a počítačové grafiky. Dále se text věnuje použitým knihovnám OpenGL a SDL, návrhu herních ...