Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace aplikace pro ovládání servopohonu. 

    Pospíchal, Zbyněk
    Cílem této bakalářské práce je představit servozesilovač ACOPOS firmy B&R. Jsou vysvětleny jednotlilvé části a softwarová výbava. Na demonstrační úloze je představeno řízení pomocí knihovny PLCopen. Výsledná aplikace je ...
  • Regulace teploty v bioreactoru 

    Pospíchal, Zbyněk
    Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení kvality regulace teploty v bioreactoru. Byl vytvořen model systému. Klasický PI regulátor není schopen splnit podmínky regulace. Na základě analýzy systému byl zvolen jako nejvhodnější ...