Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

    Zeman, Milan
    Bakalářská práce identifikuje a analyzuje marketingové nástroje a činnosti společnosti Happycatering s. r. o., která poskytuje služby v oblasti cateringu. Poté jsou analýzy vyhodnoceny a navržena nová či pozměněná opatření ...