Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování výskytu mykotoxinů v pivech z obchodní sítě 

    Wawroszová, Simona
    Tato diplomová práce se zabývá sledováním obsahu deoxynivalenolu, jeho metabolitu deoxynivalenol-3-b-D-glukopyranosidu a ochratoxinu A v pivech z maloobchodní sítě z České republiky, Polska a Slovenska. V teoretické části ...