Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace kryptografie pomocí GPU 

    Potěšil, Josef
    V této práci bude čtenář nejprve seznámen s vybranými pojmy z oblasti kryptografie. Ve spojení s popisem architektury a programových prostředků pro programování grafických karet (CUDA, OpenCL) byl vybrán algoritmus AES, ...
  • Využití moderních GPU pro obecné výpočty 

    Potěšil, Josef
    Tato bakalářská práce pojednává o obecných výpočtech na grafických kartách. Konkrétním druhem zkoumaných výpočtů jsou řadící algoritmy. Začátek této práce se věnuje obecně tématice obecných výpočtů, dostupným nástrojům a ...