Now showing items 1-2 of 2

  • Procesní FMECA analýza kartonového stojanu 

    Potěšilová, Hana
    Diplomová práce se zabývá aplikací metody FMECA na proces výroby kartonového stojanu. Cílem práce je popsat výrobu stojanu, identifikovat poruchové stavy a jejich následky v dílčích procesech výroby. Pro zvýšení spolehlivosti ...
  • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 1. část 

    Potěšilová, Hana
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vytváření účelové mapy. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a tvorbu půdorysu a řezů vybrané budovy. V rámci mapy jsou posuzovány ...