Now showing items 1-1 of 1

  • Nedestruktivní metody zkoušení svarů 

    Potanko, Andrej
    Práca sa zaoberá rozborom nedeštruktívnych metód skúšania, určených pre kontrolu zvarových spojov. Rozoberá rozsah NDT skúšok pre tlakové potrubie podľa platnej direktívy európskej únie. V ďalšej časti sa práca venuje ...