Now showing items 1-2 of 2

  • Lamelový hydrogenerátor 

    Poul, Josef
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hydrogenerátorů, zejména lamelových. Po rešeršní části práce jsou uvedeny základní vztahy pro návrh čerpadla a následný výpočet hlavních rozměrů dle zadaných parametrů. V závěru ...
  • Malé tepelné čerpadlo poháněné plynovým spalovacím motorem 

    Poul, Josef
    Diplomová práce se věnuje problematice plynových tepelných čerpadel. Je zde provedena rešerše tepelných čerpadel obecně a následně návrh parametrů plynového tepelného čerpadla pro zadané provozní parametry. Navržená koncepce ...