Now showing items 1-2 of 2

  • Design komunálního čisticího vozidla 

    Povolný, Karel
    Tématem diplomové práce je design komunálního čisticího vozidla. Jedná se o pracovní vozidlo, jehož hlavním úkolem je sběr odpadů a nečistot z ulic a z komunálních prostor. Nevylučuje se využití i pro další funkce. Téma ...
  • Design žehličky 

    Povolný, Karel
    Hlavním cílem této bakalářské práce je využít moje zkušenosti a zajímavé nápady k návrhu designu elektrické žehličky. Výsledný návrh by měl odpovídat technickým, ergonomickým a estetickým požadavkům a zároveň by měl splňovat ...