Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh prefabrikované haly CARGO 

    Prášek, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením vybraných částí prefabrikované železobetonové průmyslové haly, která bude sloužit jako sklad. Cílem práce je vypracování konstrukčních výkresů projektové dokumentace ...
  • Rám sportovní čtyřkolky. 

    Prášek, Martin
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření uceleného přehledu sportovně užitkových vozidel (čtyřkolek). V úvodu je použito, pro vytvoření této rešerše, základní kritérium, a to rozdělení podle použití. V další části ...