Now showing items 1-2 of 2

  • Evaluace texturních příznaků 

    Průša, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá statistickým popisem textur metodami LBP a maticemi souslednosti. Obsahem je také vyhodnocení matic souslednosti pomocí Haralickových příznaků. Implementace je v jazyce C++ a byla využita ...
  • Multi-label klasifikace textových dokumentů 

    Průša, Petr
    Diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací textových dokumentů. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a problémy dolování z textu. Práce vysvětluje pojem shlukování a ukazuje několik základních algoritmů shlukování. ...