Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení optimálního slinovacího cyklu oxidové keramiky 

    Průdek, Miloš
    Tato bakalářské práce se týká studia slinování kubického ZrO2 (dopovaného 8mol% Y2O3) metodou jednostupňového slinování. Byly použity dva druhy komerčních keramických prášků ZrO2 s velikostí částic 80nm a 140nm. Bylo ...