Now showing items 1-3 of 3

 • Kondenzační parní turbina 

  Girman, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom kondenzačnej turbíny v existujúcich teplárňach s protitlakovými turbínami. Podstata práce spočíva z termodynamického výpočtu regulačného stupňa a stupňovej časti turbíny. Podľa výsledkov ...
 • Slinování pokročilých keramických materiálů 

  Průdek, Miloš
  V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím ...
 • Stanovení optimálního slinovacího cyklu oxidové keramiky 

  Průdek, Miloš
  Tato bakalářské práce se týká studia slinování kubického ZrO2 (dopovaného 8mol% Y2O3) metodou jednostupňového slinování. Byly použity dva druhy komerčních keramických prášků ZrO2 s velikostí částic 80nm a 140nm. Bylo ...