Now showing items 1-4 of 4

 • Grafická reprezentace genomických a proteomických sekvencí 

  Pražák, Ondřej
  Úprava sekvencí DNA a jejich vhodné zobrazení je důležitou součástí analýzy, porovnání a dalšího zpracování. Úkolem této práce je seznámení s vlastnostmi genomických a proteomických sekvencí a nalezení metod pro jejich ...
 • Laboratorní úloha řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu 

  Pražák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá automatickým řízením pro přemisťování zavěšených předmětů. Jedná se o regulační úlohu se silně kmitavou soustavu, pro kterou byl zhotoven i fyzikální zkušební model. Pro tento model byla navržena ...
 • Lokomoční identifikace osob 

  Pražák, Ondřej
  Práce se zabývá studiem pohybu člověka a jejím použitím při identifikaci. Dále uvádí charakteristické vlastností chůze a běhu člověka a faktory, které je ovlivňují. Praktickou částí je vytvoření programu řešící uvedenou ...
 • Ovládací software manipulátoru Mini-Swing 

  Pražák, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá řízením robotického manipulátoru Mini-swing se třemi řízenými osami. Pro řízení byla navržena a realizována řídicí aplikace pro řízení pohybu celého manipulátoru s možností zadávání pracovních ...