Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv LiOH na parametry alkalických akumulátorů 

    Prchal, Jiří
    Předmětem diplomové práce je zkoumání vlivu LiOH jako přídavku do elektrolytu na Ni-Cd akumulátory. V teoretické části jsou rozebrány vlastnosti Ni-Cd akumulátorů s důrazem na strukturální změny NiOH2 a NiOOH při cyklování. ...
  • Záporná elektroda pro alkalické akumulátory na bázi zinku 

    Prchal, Jiří
    Předmětem práce je zkoumání a příprava elektrochemicky stálé zinkové elektrody v silně alkalickém prostředí pro využití v Ni-Zn akumulátorech. Tento systém se vyznačuje nízkým ekologickým dopadem na životní prostředí, vyšší ...