Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ukazatelů nehodovosti v automobilové dopravě ČR 

    Sedlák, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nehodovosti osobních vozidel. Je zaměřena na analýzu vývoje indexů nehodovosti a jejich částečnou prognózu do budoucna. Je zkoumán především počet nehod, jejich závažnost a ...