Now showing items 1-20 of 38

 • Akcelerace identifikace HTTP hlaviček v obvodech FPGA 

  Bryndza, Ivan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hardvérovou akceleráciou identifikácie hlavičiek HTTP protokolu, ktorý je na internete veľmi rozšírený. Cieľom je navrhnúť a implementovať hardvérovú architektúru, ktorá bude slúžiť na ...
 • Audio syntetizér v obvodu FPGA 

  Tomko, Jakub
  Táto práca sa zaoberá metódami zvukovej syntézy. Opísané sú výhody a nevýhody použitia jednotlivých metód v hudobných syntetizátoroch. Na základe analýzy zvuku klavíra bola vybraná najvhodnejšia metóda pre návrh syntetizátora. ...
 • Čidlo vibrací 

  Matěj, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému pro snímání vibrací převodovky motoru radarové antény. V práci jsou přiblíženy principy funkce senzorů vibrací, přehled různých typů snímačů a jejich vhodnost pro ...
 • Generátor harmonických signálů pro simulaci modelů analogových obvodů 

  Tománek, Jakub
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti generování diskrétního harmonického signálu na obvodu ASIC a FPGA za účelem simulace analogových obvodů. V teoretické části jsou rozebrány vybrané algoritmy, které se nejvíce hodí ...
 • Grafické rozhraní pro průmyslové displeje v obvodech FPGA 

  Drbal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací grafického rozhraní, které umožňuje vykreslování znaků a základní formátování textu na průmyslovém displeji. Toto rozhraní je navrhnuto pro hradlové pole Spartan 3. ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro návrh filtrů 

  Tesařík, Jan
  Práce se zabývá návrhem programu, který umožní generovat ze zapojení filtrů vrcholový popis v jazyce VHDL. Hlavním cílem je vytvořit grafickou nadstavbu na již existující program a propojit jej s generátorem VHDL. Program ...
 • Grafický kontrolér pro obvody FPGA 

  Bartoš, Dušan
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom grafického kontroléru pre FPGA obvod. Popisuje spôsob komunikácie obvodu s monitorom, pamäťou RAM, zadávacím médiom (klávesnicou) a ovládanie systému. Obsahuje popis programu pre generovanie ...
 • Grafický kontrolér pro obvody FPGA 

  Rolko, Maroš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom 2D grafického kontroléra pre obvody FPGA. Skladá sa z dvoch častí. V prvej fáze sa venuje rozboru 2D akcelerácie a rozhrania operačného systému Linux pre komunikáciu so zobrazovacími ...
 • Implementace mikroprocesoru AVR do obvodu FPGA 

  Hájek, Radek
  Bakalářská práce se zabývá implementací jádra procesoru Atmel AVR do programovatelného hradlového pole FPGA v jazyce VHDL. Shrnuje základní architekturu procesoru a způsoby adresování v něm. V rámci práce bylo navrženo ...
 • Implementace mikroprocesoru RISC-V s rozšířením pro bitové manipulace 

  Chovančíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem procesoru RISC-V rozšířeného o instrukce pro bitové manipulace. V této práci se věnuje pozornost popisu instrukční sady RISC-V a jazyka CodAL, který slouží k popisu instrukčních sad a ...
 • Implementace PCS podvrstvy 400 Gb/s Ethernetu v FPGA 

  Kolařík, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem jednotky PCS v režimu 400GBASE-R podle standardu IEEE 802.3bs-2017 definující 400 Gb/s Ethernet. První část práce je zaměřena na obecnou architekturu FPGA, možné varianty FPGA pro implementaci ...
 • Implementace procesoru MicroBlaze v jazyce CodAL 

  Hájek, Radek
  Diplomová práce obsahuje teoretický základ, rozdělení a funkce procesorů. Shrnuje princip zřetězeného zpracování instrukcí a druhy hazardů v mikroarchitektuře procesorů. Dále seznamuje s možnostmi návrhu procesorů pomocí ...
 • Implementace rozhraní HDMI/DVI do obvodu FPGA 

  Juřica, Libor
  Práce se zabývá implementací rozhraní pro přenos digitálních video signálů do obvodu FPGA. Jsou zde popsány technické specifikace rozhraní HDMI a DVI. Teoretická část je zaměřena na popis standardu TMDS, který definuje ...
 • Implementace rychlých sériových sběrnic v obvodech FPGA 

  Drbal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá implementací rychlé sériové sběrnice a SATA kontroléru do obvodu FPGA. Je rozdělena do dvou částí. V první části je navržen sériový vysílač pro komunikaci mezi obvody FPGA a v druhé je navržen ...
 • Laboratorní přípravek pro výuku a demonstraci sběrnic 

  Mutina, Petr
  Tato bakalářská práce si klade za cíl návrh a realizaci laboratorního přípravku vhodného pro výuku a demonstraci jednoduchých sběrnic (jmenovitě UART, RS-485, I2C, SPI, 1-Wire, CAN, proudová smyčka a IČ přenos). I když ...
 • Lokalizátor s ovládáním přes GSM rozhraní 

  Pristach, Marián
  Diplomová práca rieši návrh zariadenia na lokalizáciu polohy mobilných prostriedkov pomocou družíc GPS. Získané súradnice sú posielané cez GSM sieť užívateľovi na mobilný telefón vo forme SMS správ alebo sú ukladané na ...
 • Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express 

  Dujiček, Ondřej
  Tato práce se zabývá parametry ovlivňujícími propustnost PCI Express sběrnice a jejím výsledkem je návrh a implementace jednotky pro měření parametrů komunikace přes PCI Express sběrnici. Jednotka je implementovaná v jazyce ...
 • Měřicí karta pro systém k testování integrovaných obvodů 

  Koleček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat měřicí a stimulační kartu. Hlavním úkolem navrhované karty bude generování stimulačních signálů pro testovaný integrovaný obvod, zpracovávání signálů generovaných ...
 • Návrh a realizace akustické kamery 

  Koníček, Cyril
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací akustické kamery pro zjištění polohy zdroje zvuku. Podstatou tohoto zařízení je mikrofonní pole snímající akustické podněty, které jsou následně zpracovány algoritmy pro nalezení ...
 • Návrh číslicového filtru typu pásmová propust 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem práce je vysvětlit problematiku digitálních filtrů IIR, ukázat postup návrhu digitálního filtru v prostředí Matlab a navrhnout model ideálního filtru typu pásmová propust s konkrétními parametry v prostředí Matlab. ...