Now showing items 1-6 of 6

 • Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer 

  Procházka, David; Procházková, Jana; Landa, Jaromír (Tayor and Francis, 2019-01-25)
  This paper concentrates on the road inventory process. The key part of road marking detection and reconstruction is based on spanning tree usage. The spanning trees are obtained from alpha shapes of the detected road ...
 • Modely spínaných zdrojů v programu MATLAB-Simulink 

  Procházka, David
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou modelů spínaných zdrojů. První část popisuje princip činnosti zvolených spínaných zdrojů. Druhá část je věnována návrhu parametrů měniče a vhodného regulačního ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Procházka, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Domácí dobroty s.r.o., která vyrábí a prodává sušené ovoce. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká zavedení nového produktu a rozšíření ...
 • Sharp Feature Detection as a Useful Tool in Smart Manufacturing 

  Procházková, Jana; Procházka, David; Landa, Jaromír (MDPI, 2020-06-30)
  Industry 4.0 comprises of wide spectrum of developmental processes within the management of manufacturing and chain production. This intension leads to the increased need for high-quality methods for digitization and object ...
 • Vytvoření předpokladů pro hodnocení vlastností vysokopevnostních betonů s využitím nedestruktivních metod zkoušení 

  Procházka, David
  V posledním období jsou jedním z frekventovaných typů betonů vysokopevnostní betony, které umožňují realizaci staticky náročných konstrukcí a navíc díky své hutné struktuře vykazují vyšší trvanlivost zejména vůči působení ...
 • Vývoj betonů odolných vůči abrazi a metod testování 

  Procházka, David
  Tato diplomová práce se zabývá odolností betonu proti působení abraze. Konstrukce dopravních a vodohospodářských staveb jsou nejvíce namáhány působení obrusu pomocí pojezdu dopravních prostředků a proudící vody. Vlivem ...