Now showing items 1-12 of 12

 • Časová náročnost výstavby stavebního objektu 

  Procházka, Jan
  Tématem bakalářské práce je Časová náročnost výstavby stavebního objektu. Cílem práce je provést analýzu časové náročnosti výstavby stavebního objektu. Práce se zaměřuje na železobetonové mostní konstrukce rámového typu. ...
 • Implementace real-time protokolu 

  Procházka, Jan
  Práce se zabývá problematikou multicastového vysílání, rozebírá typ ASM i SSM. Dále řeší princip využití RTP/RTCP protokolu pro velké multicastové skupiny, například pro vysílání IPTV. Byl vytvořen model pro simulaci chování ...
 • Izolační systémy elektrických strojů malého a nízkého napětí 

  Procházka, Jan
  V této práci jsou uvedeny vlastnosti vinutí elektrických točivých strojů a jejich izolačních systémů. Jsou zde popsány zkoušky pro testování vinutí a izolace elektrických strojů na malé a nízké napětí, jejich postupy a ...
 • Nehody a havárie v průmyslu 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek pojednává o nebezpečných látkách, skoro-nehodách, nehodách a haváriích v průmyslu. Shrnuje příčiny nehod a havárií a na základě analýzy konkrétních velkých závažných havárií ukazuje provázanost příčin. Shrnuje též ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Štěpánková, Markéta
  V této bakalářské práci je zpracován přehled základních komunikačních nástrojů jako prevence při zvládání pracovních konfliktů. Práce zkoumá konflikty daňových poradců při výkonu jejich praxe a snaží se odhalit nedostatky ...
 • Prostředí pro analýzu podezřelého zařízení 

  Procházka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prostředí pro analýzu podezřelého zařízení. Tímto zařízením může být například škodlivým kódem kontaminovaný disk nebo mobilní zařízení. Cílem práce je navrhnout efektivní a jednoduché ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku TSS, spol. s r.o. Třebechovice pod Orebem výnosovými metodami oceňování. Teoretická část shrnuje teoretická východiska a použité postupy pro oceňování podniku. Praktická ...
 • STK pro nákladní vozidla Olomouc - Holice - příprava a organizace výstavby objektu 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby areálu pro STK a měření emisí nákladních vozidel v Olomouci. Cílem je racionální návrh řešení přípravy a organizace výstavby hlavního objektu. Obsahem práce je ...
 • Testování izolačních systémů elektrických strojů 

  Procházka, Jan
  V této bakalářské práci jsou definovány základní požadované vlastnostmi izolačních systémů točivých elektrických strojů. Dále jsou uvedeny postupy pro jejich testování a výsledky provedených testů.
 • Vliv opravného zavařování za tepla na změnu struktury a tvrdost odlitků z litiny s lupínkovým grafitem 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem tepelného cyklu opravného zavařování za tepla u odlitků z litiny s lupínkovým grafitem na změnu tvrdosti. Práce se v teoretické části zabývá klasifikací grafitických litin, jejich strukturou, ...
 • Vliv optimalizace uspořádání montážních pracovišť na ekonomické, logistické a procesní parametry výrobního systému ve firmě Automotive Lighting 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání předmontážních pracovišť ve společnosti Automotive Lighting Jihlava. Je proveden popis aktuálního stavu a také je poukázáno na nedostatky současného uspořádání. Po analýze ...
 • Výroba formy pro střelecký projektil 

  Procházka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou formy pro výrobu střeleckého projektilu za použití technologií třískového obrábění. V práci je popsáno konstrukční řešení formy, výroba 3D součásti v CAD, tvorba NC kódu a popis ...