Now showing items 1-7 of 7

 • Gelové polymerní elektrolyty s nanočásticemi oxidu hlinitého 

  Procházka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá jevy spojenými s elektrolytickou vodivostí gelových polymerních elektrolytů. Základním zaměřením práce je příprava polymerních elektrolytů na bázi PMMA s různými přídavky nanočástic oxidu hlinitého a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Procházka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci ve společnosti Vinium a.s. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, ve které jsou aplikovány vybrané metody finanční analýzy. Na základě finanční analýzy, která je provedena ...
 • Kódování dat a formáty pro výměnu informací 

  Procházka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá kódováním dat a datovými formáty, které lze použít pro výměnu informací a je možné je použít pro serializaci a deserializaci dat. V rámci přenosu dat je podrobněji vysvětlen serializační a deserializační ...
 • Návrh skladby a základních technických parametrů sběrného dvora odpadů i jeho provozu pro zvolenou oblast města 

  Procházka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu sběrného dvora pro město Nový Jičín. Součástí návrhu jsou stavební úpravy, zabezpečení proti úniků odpadů, technické vybavení a provoz sběrného dvora. Návrh vychází z Plánu odpadového ...
 • Podnikatelský záměr 

  Procházka, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vypracování podnikatelského záměru rozvoje společnosti Vinium. První část mé práce obsahuje teoretické poznatky, které využiji pro analýzu současné situace v části druhé. Předmětem ...
 • Redakční systém Drupal 

  Procházka, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá redakčním systémem Drupal, dále zkoumá open source redakční systémy a klade pozornost systému Drupal 7. Analyzována možnost migrace systémů Drupal verze 6 na verzi 7. Při migraci je třeba mít na ...
 • Zabezpečený přístup k informačnímu panelu 

  Procházka, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečeným přístupem k informačnímu panelu, která řeší metody komunikace informačních panelů s řídící jednotkou. Jsou zde popsána komunikační rozhraní. Práce je zaměřena především na komunikační ...