Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti zamezení vzniku defektů při ohýbání trubek 

  Procházka, Libor
  Bakalářská práce popisuje nejčastěji se objevující defekty vznikající při ohýbání dílců trubek. První část bakalářské práce se věnuje podrobnému průzkumu těchto nežádoucích jevů. V druhé části je uveden komplexní výčet ...
 • Pavilon savců a ptáků Asie - ZOO Dvůr Králové 

  Procházka, Libor
  Konverze objektu bývalé slévárny na okraji areálu ZOO pro potřebu výstavního pavilonu drobných savců a ptáků s živou expozicí. Pavilon bude zaměřen v souladu se specializací ZOO, na faunu a flóru asijského kontinentu.
 • Reporting vybrané firmy 

  Jandová, Martina
  Diplomová práce se zabývá oblastí reportingu ve společnosti PBS Turbo s.r.o. V první části práce je vysvětlen pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu, a také jsou zde uvedeny teoretické poznatky ...
 • Studium vlivu ochranné atmosféry na kvalitu svaru a parametry laserového svařování 

  Procházka, Libor
  Předmětem šetření této diplomové práce je problematika použití technologie laserového svařování v ochranných atmosférách. Na základě literární rešerše uvedené v teoretické části práce byly provedeny dva experimenty. Došlo ...