Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod firmy Viden Plus, a. s. 

  Procházka, Martin
  Tato bakalářská práce má za úkol zanalyzovat účetní a finanční ukazatele vybrané firmy, Viden plus, a. s., a jejich následnou interpretaci. V této práci bylo využito kromě účetních výkazů a jejich analýz i časové řady a ...
 • Analýza svarových spojů z termoplastů 

  Procházka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou svarových spojů z termoplastů. Byly provedeny experimenty, ve kterých byly sady nesvařovaných těles, těles s oboustrannými koutovými svary a těles s tupými svary zkoušeny tahem a ...
 • Bytový dům v Ostravě 

  Šponarová, Lucie
  Předmětem předkládané diplomové práce je návrh bytového domu s byty ve vysokém standardu bydlení. Budova bude situována na svažitém pozemku v současnosti přístupném z ulice Hýbnerova v katastrálním území Slezská Ostrava. ...
 • Masokombinát 

  Majtán, Marián
  Diplomová práca je plne zameraná na spracovanie projektovej a sprievodnej dokumentácie objektu Mäsokombinátu, zároveň rieši obytné zázemie zamestnancov tejto prevádzky. Objekt pozostáva z dvoch hlavných častí: Výrobná – ...
 • Optimalizace procesu strojního pájení vlnou 

  Procházka, Martin
  Tato práce se zabývá procesem strojního pájení vlnou a jeho optimalizací. Seznamuje nás s pájením vlnou a popisuje jeho dílčí části. Dále je zde popsáno rozdělení tavidel a jejich vlastnosti. V praktické části je popsáno ...
 • Penzion s restaurací v Libomyšli 

  Procházka, Martin
  Diplomová práce řeší návrh objektu restaurace s penzionem v Libomyšli. Budova má tvar obdelníku s přístavbou na severní straně. Objekt má 3 nadzemní podlaží. Nad zázemím penzionu je navržena přístupová provozní plochá ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Koždoň, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt. Objekt se nachází na rohové parcele v zastavěném území městské části Brno – Židenice. V 1NP se ...
 • Rodinný dům s knihkupectvím a videopůjčovnou v Jílovém u Prahy 

  Procházka, Martin
  Bakalářská práce řeší návrh Rodinného domu s knihkupectvím a videopůjčovnou v Jílové u Prahy. Budova Má přibližně tvar obdélníku s výstupkem. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům má 2 balkóny a je zastřešen ...
 • Rodinný dům v Hrabové 

  Pěničková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a suterénem. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt se nachází na ...
 • Rodinný dům v Malhoticích 

  Rolinc, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh novostavby rodinného domu, která se nachází v katastrálním území obce Malhotice 690937 (okres Přerov), na parcele číslo 1396/36. Pozemek je svažitého charakteru. Jedná se o ...
 • Rodinný dům, Nový Malín 

  Pecháčková, Žaneta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází na svažitém pozemku v obci Nový Malín. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a suterénem ...
 • Rodinný dům, Vigantice 

  Mužný, Jan
  Záměrem mé bakalářské práce bylo vytvořit vhodné a příjemné bydlení pro 4 5 člennou rodinu. Projekt řeší novostavbu rodinného domu v katastrálním území obce Vigantice osazenou v mírně svažitém terénu. Stavba je řešena jako ...
 • Startegie návrhu a řízení elektronického obchodu 

  Čermák, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizace a vylepšení elektronického obchodu a vytvářením modelu strategického řízení elektronického obchodu, který mohou využít jak začínající firmy, tak společnosti které ...
 • Statistická analýza rizikových indikátorů firmy 

  Procházka, Martin
  Tato diplomová práce má za cíl zanalyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad, regresní analýzy a intervalové regresní analýzy vybrané společnosti VIDEN plus, a.s. V práci se analyzují trendy vývoje ...
 • Vliv rozdílné tepelné kapacity DPS a součástek na podélný teplotní profil u pájení přetavením 

  Procházka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zejména predikováním teplot na součástkách a DPS během pájení přetavením. V teoretické části popisuje zejména pájení přetavením, druhy šíření tepla a teplotní profily. Praktická část je ...