Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod firmy Viden Plus, a. s. 

  Procházka, Martin
  Tato bakalářská práce má za úkol zanalyzovat účetní a finanční ukazatele vybrané firmy, Viden plus, a. s., a jejich následnou interpretaci. V této práci bylo využito kromě účetních výkazů a jejich analýz i časové řady a ...
 • Analýza svarových spojů z termoplastů 

  Procházka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou svarových spojů z termoplastů. Byly provedeny experimenty, ve kterých byly sady nesvařovaných těles, těles s oboustrannými koutovými svary a těles s tupými svary zkoušeny tahem a ...
 • Analýza ztráty stability termoplastových trubek 

  Procházka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability termoplastových trubek. Byl proveden experiment, ve kterém byly trubky zatěžovány v ose, přičemž byla sledována hodnota zatěžovací síly při ztrátě stability materiálu. Pro ...
 • Bytový dům v Ostravě 

  Šponarová, Lucie
  Předmětem předkládané diplomové práce je návrh bytového domu s byty ve vysokém standardu bydlení. Budova bude situována na svažitém pozemku v současnosti přístupném z ulice Hýbnerova v katastrálním území Slezská Ostrava. ...
 • Masokombinát 

  Majtán, Marián
  Diplomová práca je plne zameraná na spracovanie projektovej a sprievodnej dokumentácie objektu Mäsokombinátu, zároveň rieši obytné zázemie zamestnancov tejto prevádzky. Objekt pozostáva z dvoch hlavných častí: Výrobná – ...
 • Mateřská škola 

  Krištofiaková, Nikola
  Předmětem bakalářské práce je novostavba jednopodlažní mateřské školy v Litoveli. Objekt je tvořen podélným zděným nosným systémem. Stropní konstrukce, která je zároveň i nosnou konstrukcí ploché střechy, je řešena z ...
 • Návrh a vývoj informačních systémů pomocí otevřených technologií. 

  Procházka, Martin
  Práce se věnuje návrhu a vývoji informačních systémů. Je zaměřena na řídící pracovníky v oblasti informačních technologií. Rozebírá stavbu informačních systémů a požadavky na ně. Studuje možnosti řízení projektů IS včetně ...
 • Novostavba domova dôchodcov 

  Zboranová, Monika
  Projekt rieši stavebne technickú časť novostavby domova dôchodcov, určenú pre pobyt seniorov o maximálnej ubytovacej kapacite 28 ľudí. Je situovaný v južnej časti obce Papradno na rovinatom pozemku s rozlohou 6018,4 m2. ...
 • Optimalizace procesu strojního pájení vlnou 

  Procházka, Martin
  Tato práce se zabývá procesem strojního pájení vlnou a jeho optimalizací. Seznamuje nás s pájením vlnou a popisuje jeho dílčí části. Dále je zde popsáno rozdělení tavidel a jejich vlastnosti. V praktické části je popsáno ...
 • Penzion s restaurací v Libomyšli 

  Procházka, Martin
  Diplomová práce řeší návrh objektu restaurace s penzionem v Libomyšli. Budova má tvar obdelníku s přístavbou na severní straně. Objekt má 3 nadzemní podlaží. Nad zázemím penzionu je navržena přístupová provozní plochá ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Koždoň, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt. Objekt se nachází na rohové parcele v zastavěném území městské části Brno – Židenice. V 1NP se ...
 • Přestavba zemědělského objektu 

  Haltmar, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace k přestavbě bývalého zemědělského objektu na sportovní centrum s ubytováním. Stávající objekt je dvoupodlažní, tvaru podélného obdélníku. K již stojící ...
 • Rekonstrukce budovy kina 

  Uhrinec, Marek
  Diplomová práca sa zameriava na rekonštrukciu budovy kina v meste Gbely. Je to kompletná rekonštrukcia celej budovy ako z exteriéru tak aj z interiéru. Pôvodná funkcia budovy, budova s kinosálou, sa zmenila na športovo ...
 • Rodinný dům s kavárnou 

  Drkošová, Dominika
  Bakalářskou prací je novostavba rodinného domu s kavárnou v Ostravě. Část, kterou tvoří dvoupodlažní rodinný dům, je podsklepena, vedlejší jednopodlažní kavárna nikoli. Obě části objektu mají sedlovou střechu, z nichž v ...
 • Rodinný dům s podnikatelskou činností 

  Martinek, Viktor
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s podnikatelskou činností. Dům je situován v mírně svažitém terénu v obci Jablůnka. Objekt je navržen jako třípodlažní. Provozovnou je prodejna a servis PC. Součástí objektu ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Antl, Petr
  Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Prostějově, Čechovicích. Objekt se nachází na parcele č.318/14, v katastrálním území ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Nemečkayová, Monika
  Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie novostavby rodinného domu s provozovňou v katastrálnom územi mesta Senica. Objekt je podpivničený a má dve nazdemné podlažia, atypický pôdorys a plochú ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Martiš, Patrik
  Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovať návrh projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby rodinného domu s prevádzkou. Ako prevádzku som zvolil priestory pre fitness aktivity. Rodinný dom je situovaný v katastrálnom ...
 • Rodinný dům s knihkupectvím a videopůjčovnou v Jílovém u Prahy 

  Procházka, Martin
  Bakalářská práce řeší návrh Rodinného domu s knihkupectvím a videopůjčovnou v Jílové u Prahy. Budova Má přibližně tvar obdélníku s výstupkem. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům má 2 balkóny a je zastřešen ...
 • Rodinný dům v Hrabové 

  Pěničková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a suterénem. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt se nachází na ...