Now showing items 1-13 of 13

 • Aplikace na platformě Android určená k identifikaci zařízení IoT 

  Procházka, Michal
  The bachelor thesis focuses on a problem of detecting and identifying devices on a localnetwork. An overview of available tools for detecting devices on the local network ispresented in this thesis. The tools that are found ...
 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  Nízkoteplotní vodíkové plazma buzené za sníženého tlaku bylo používáno ke studiu vlivu průběhu a podmínek na odstraňování korozních produktů. Plasma bylo buzeno RF zdrojem v pulsním i kontinuálním režimu při tlacích 100-200 ...
 • Bariérové vrstvy pro ochranu předmětů kulturního dědictví 

  Procházka, Michal
  Každý rok je objeveno značné množství archeologických nálezů. Ze země vyzvednuté předměty je potřeba zdokumentovat a zakonzervovat. Archeologové a konzervátoři však nezvládají příliv nově nalezených předmětů zpracovávat. ...
 • Barrier SiO2-like coatings for archaeological artefacts preservation 

  Procházka, Michal; Blahová, Lucie; Krčma, František (IOP Publishing, 2016-11-04)
  Thin film chemical vapour deposition technique has been used for more than 50 years. Introducing organosilicones as precursors, e.g. hexamethyldisiloxane (HMDSO) or tetraethylorthosilicate (TEOS), brought new possibilities ...
 • Diagnostika depozice tenkých vrstev připravovaných z dimethylphenylsilanu 

  Procházka, Michal
  Cílem této práce je studium procesů probíhajících během depozice organokřemičitanových tenkých vrstev formou plazmové polymerace. Tenké vrstvy se v poslední době staly nejrozšířenějším způsobem povrchových úprav materiálů. ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace (soukromoprávní nebo veřejněprávní) pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Žabka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace zvolené korporace a poskytuje návrhy na její zlepšení. V první části práce jsou popsána teoretická východiska jednotlivých analýz, která slouží jako teoretický ...
 • Metody detekce energetických materiálů 

  Procházka, Michal
  Byla zpracována rešerše současných metod detekce výbušnin a příbuzných materiálů. Práce se nejprve zabývá metodami detekce a analýzy výbušnin, mezi něž patří metody chromatografické (TLC, GC, HPLC, IC), hmotnostní spektrometrie ...
 • Mobilní jednotka germicidního zářiče 

  Procházka, Michal
  Germicidní záření je typem UV záření, které má schopnost ničit bakterie a mikroorganizmy. Dostupné germicidní lampy obvykle pracují na stejném principu jako běžné zářivky s tím, že vyzařují odlišné spektrum. Pro dosažení ...
 • NQR spektroskopie - návrh metod měření 

  Procházka, Michal
  Nukleární kvadrupólová spektroskopie je moderní analytická metoda, která využívá speciální vlastnost atomových jader některých izotopů, jejich kvadrupólový moment. Metoda nukleární kvadrupólové rezonance (NQR) je v principu ...
 • Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects 

  Sázavská, Věra; Veverková, Radka; Krčma, František; Řádková, Lucie; Miková, Petra; Přikryl, Radek; Procházka, Michal (IOP Publishing, 2016-05-17)
  Plasmachemical process for conservation of metallic objects is a new way of effective and fast treatment of corroded objects. This process consists of two main steps: corrosion removal and deposition of a protecting film. ...
 • Remote operation of the GOLEM tokamak with hydrogen and helium plasmas 

  Svoboda, Vojtěch; Dvornova, Anastasiia; Dejarnac, Renaud; Procházka, Michal; Zapryanov, Stanislav; Akhmetzhanov, Ruslan; Bogdanova, Maria; Dimitrova, Miglena; Dimitrov, Zhivko; Dřímalková, Lucie; Ivanov, Krasimir; Kruglov, Kirill; Marinova, Plamena; Masherov, Pavel; Mogulkin, Andrey; Mlynář, Jan; Stockel, Jan; Volynets, Andrey (IOP Science, 2016-11-04)
  The GOLEM tokamak was operated remotely via internet connection during the 6th International Workshop and Summer School on Plasma Physics. Performances of hydrogen and helium discharges are compared in this paper. It is ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Procházka, Michal
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem různých metod pro výrobu trvalých modelů, které jsou použity pro zhotovení netrvalých forem. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Baťa, a.s 

  Procházka, Michal
  Předmětem diplomové práce je ocenění společnosti BAŤA, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se věnuje popisu základních pojmů, ...