Now showing items 1-20 of 59

 • 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky 

  Grom, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou trojfázového meniča určeného pre pohon stojanovej vŕtačky s asynchrónnym motorom. Zapojenie je navrhnuté s využitím integrovaného jednoúčelového riadiaceho obvodu a výkonového ...
 • Akumulátory a jejich využití v nezávislé elektrické trakci 

  Bárta, Jiří
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých typů baterií pro pohon v nezávislé elektrické trakci. Nakonec jednotlivé koncepce popsat. Jedná se o teoretický a praktický rozbor.
 • Akumulátory pro nezávislou trakci 

  Hladiš, Vítězslav
  Cílem bakalářské práce je vytvořit literární přehled všech typů akumulátorů určených pro pohon v nezávislé trakci (dopravě). Jednotlivé typy akumulátorů mezi sebou porovnat a na základě jejich parametrů (hmotnost, cena, ...
 • Automatizace výroby komponent transformátorů průmyslovým robotem 

  Procházka, Petr
  Tato práce se zabývá automatizováním výroby pájení primárních svorek u transformátoru. Budu zde posuzovat postupy, které zaručí co nejpřesnější tolerance zadané od firmy, která tento projekt řídí. Konečná verze úpravy ...
 • Budicí obvody výkonového tranzistoru SiC MOSFET 

  Vitek, Vojtech
  Bakalárska práca opisuje princípy budenia výkonových tranzistorov MOSFET z materiálu karbid kremíka SiC. Cieľom je podrobne opísať jednotlivé typy budenia a základné zásady pri navrhovaní budičov. Praktickou časťou práce ...
 • DC/AC jednofázový střídač 230 V / 50 Hz / 60 VA pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Šoupal, Ondřej
  Cílem této práce je návrh silových, řídících obvodů DC/AC střídače a jeho praktická realizace. Je zde popsán základní princip funkce jednofázového střídače. Práce se dále zaměřuje na návrh LC filtru, kondenzátoru v meziobvodu ...
 • Dynamické programování v oblasti biosignálů 

  Procházka, Petr
  Bakalářská práce popisuje metodu Dynamického borcení časové osy (DTW), která je použita pro detekci extrasystol v signálech EKG. V práci je popsáno několik postupů získání referenčního cyklu. Tyto postupy jsou aplikovány ...
 • Elektrický pohon modelu výtahu s EC motorem 

  Kutrucz, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje model domovního výtahu poháněný EC motorem (elektronicky komutovaným motorem). Diplomová práce úvodem obsahuje popis vývoje výtahů, EC motorů, konstrukce modelu a mechanických, elektrických a ...
 • Elektrický pohon pro ovládání 3f. autotransformátoru 

  Morávek, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá výberom typu elektrického motora a navrhnutím schém zapojenia a dosiek plošných spojov pre výkonové, riadiace a napájacie obvody elektrického pohonu pre ovládanie trojfázového autotransformátora. ...
 • Elektroinstalace rodinného domu 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu. Celá práce je rozdělena na dvě části - teoretické podklady a vlastní projekt. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen se silnoproudou částí, která ...
 • Kompaktní měnič pro BLDC motor 

  Nevřivý, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací kompaktního měniče pro bezkartáčový elektromotor o mechanickém výkonu 600 W a jmenovitém momentu 1,6 Nm. Motor je koncipován na napětí meziobvodu 300 V. Důraz je kladen především na cenu ...
 • Kompaktní měnič pro stejnosměrný motor 

  Kvapil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací universálního tranzistorového měniče pro kurz výkonové elektroniky. Pro tento měnič byly zároveň realizovány řídicí a budicí obvody. Další část práce je věnována návrhu ...
 • Kruhově polarizovaná flíčková anténa s dutinovým rezonátorem 

  Procházka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá kruhově polarizovanou mikropáskovou flíčkovou anténou s dutinovým rezonátorem. První část se věnuje základním teoretickým poznatkům o mikropáskových flíčkových anténách, jako je tvar flíčku, ...
 • Měnič pro malý 3f asynchronní motor 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je pokračovat v prototypní realizaci a finálním návrhu třífázového frekvenčního měniče zkušebně navrženého v rámci bakalářské práce. Měnič je koncipován pro malý asynchronní motor do výkonu 100 ...
 • Měnič pro stejnosměrný 800 W motor 

  Němec, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh výkonového měniče pro stejnosměrný motor 36 V\800 W s permanentními magnety. První část této práce je věnována stručnému popisu součástí pohonu, v kterém bude navrhovaný měnič pracovat. ...
 • Měnič pro umělou síť 230 V napájený z fotovoltaických panelů 

  Michálek, Pavel
  V této práci je uveden podrobný postup návrhu silové i řídicí části DC/DC měniče a výstupního střídače. Toto zařízení bude sloužit k vytvoření umělé napájecí sítě v rodinném domě, kde bude dle uvážení napájet vybrané domácí ...
 • Měření polohy indukčními snímači 

  Kořistka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního snímače. V práci je v krátkosti popsána jejich historie, výhody a nevýhody. Dále je rozpracován princip základních snímačů pracujících na základě změny indukčnosti ...
 • Modul elektrochemické impedanční spektroskopie pro výzkum vodíkových palivových článků 

  Přecechtěl, Vít
  Tato práce se zabývá diagnostikou vlastností palivových článků pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie. Dokument začíná úvodem do problematiky palivových článků a dále jsou zde popsány základní principy funkce ...
 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nabíječky autobaterií se spínaným zdrojem, jejímž jádrem je jednopulsní propustný měnič. Nabíječka je určena pro akumulátory o jmenovitém napětí 6 a 12V. Nabíjí akumulátory ...
 • Nabíječka pro olověný akumulátor 

  Kopuletý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením, úpravou a výrobou nabíječky olověných baterií. Je zde popsán princip nabíjení baterií a jednotlivé topologie spínaných zdrojů. Schéma zapojení, z kterého je vycházeno, bylo převzato ...