Now showing items 1-5 of 5

 • Matematický model dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství 

  Procházka, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením matematického modelu dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství, který slouží k analýze současného problému ČR nakládání se směsným komunálním odpadem. V teoretické části ...
 • Modelování PLC komunikačního systému pro zajištění spolehlivosti komunikace 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem a vlastnostmi datové komunikace po silových vedeních, účelem a jejími výhodami a nevýhodami. Dále jsou zde popsány modulace a kanálové kódování, které jsou v PLC používány. Stěžejní část ...
 • Modulace v PLC systémech 

  Procházka, Vít
  V bakalářské práci je popsán princip a způsob komunikace po elektrické napájecí síti PLC, možnosti využití, jak v průmyslových aplikacích, ale hlavně v širokopásmových systémech, které mohou představovat slibnou konkurenci ...
 • Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá optimalizací svozu odpadu pro středně velká města. Model úlohy zohledňuje požadavky vzešlé z praxe. K jejímu řešení byl navržen původní memetický algoritmus, který byl implementován v jazyce C++.
 • Výběr informačního systému 

  Hanák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Práce obsahuje běžné procesy podniku a analýzu stavu podniku. Dále jsou prozkoumány požadavky podniku a z nich vybrán vhodný informační systém. ...