Now showing items 1-2 of 2

  • Komplexní systém pro analýzu silniční nehody - - střet dvou automobilů na křižovatce 

    Semela, Marek
    Práce se zabývá problematikou soudně znalecké technické analýzy silničních nehod, konkrétně vytvořením komplexní metodiky pro analýzu dopravních nehod na křižovatkách. V práci jsou definovány pojmy komplexní systém a ...
  • Využití vozidlové kamery při analýze dopravní nehody 

    Prochazka, Eduard; Šebelová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
    Vozidlové kamery jsou v silniční dopravě nový fenomén, který lze považovat za významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a prostředek dokumentace okolností dopravní nehody. I když v současné době používání ...