Now showing items 1-2 of 2

  • Srovnání úspěšnosti Siri, Cortany a Google 

    Procingerová, Lucie
    Cílem této práce je porovnat úspěšnost překladu mluveného slova do textu s využitím několika služeb. Primárně se jedná o aplikace od společností Apple Inc., Microsoft Corporation a Google Inc., avšak je zde zahrnuto také ...
  • Zavádění řízení informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení 

    Procingerová, Lucie
    Předkládaná diplomová práce vychází z poznatků informační bezpečnosti a jejího řízení. Práce je členěna do dvou částí. První část poskytuje teoretická východiska, definice a terminologii v souvislosti s řízením informační ...